MEB'den okullar zümre öğretmenler kurulu uyarısı

MEB'den okullar zümre öğretmenler kurulu uyarısı

MEB, okullara gönderdiği yazıda zümre öğretmenler kurullarının işlerliğine dair önemli uyarılarda bulundu! Bakanlığa henüz ulaşmayan zümre öğretmenler kurulu raporlarının bir an önce tamamlanıp gönderilmesi uyarısında da bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı zümre öğretmenler kurulunun yapılma amacını tekrarladığı yazısında halihazırda zümre öğretmenler kurulu toplantılarını yapmayan ya da raporlarını bakanlığa göndermeyen okul ve kurumlara uyarı yazısı gönderdi.  


Sayı: 83203306-10.03-E.12718760 Konu: Zümre Öğretmenler Kurulları İlgi:

a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği b) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi        Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında yürüyülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması e uygulanmasında en kritik role sahip eğitim çalışanı öğretmenlerimizdir. Okullarımızın kuruluş amacına uygun eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında öğretmenin yüksek sorumluluk bilinci ile görevini ifa etmesinin önemi açıktır.    

 Bu kapsamda ilgi (a) Yönetmeliğin 111 inci maddesinde "Zümre öğretmenler kurulu", 112 nci maddesinde "Okul zümre başlanları kurulu", 113 üncü maddesinde "İlçe zümre başkanları kurulları" ve 114 üncü maddesinde de "İl zümre başkanları kurulları"na, bu kurulların oluşumu ve görevlerine; aynı şekilde ilgi (b) yönetmeliğin 35 inci maddesinde "Zümre öğretmenler kuruluna", ilgi (c) Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde de "Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulunun Oluşumu ve Görevleri"ne yer verilmiştir. Bu nedenle yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri ile belirtilen kurulların oluşturulması, süresi içinde toplanılmasının sağlanması, alınacak kararların uygulanmasına yönelik iş ve işlemlerde fonksiyonlarını yerine getirecek işlevi görmesi ve dolayısıyla eğitim ve öğretimin niteliğinin geliştirilerek öğrenci başarısının artırılmasının izlenme ve değerlendirme çalışmaları ile takip edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede sözü edilen kurulların oluşumu, görevleri ve işlevsel hale getirilmesine yönelik varsa öneriler ile yapılan çalışmaların en geç 30/12/2016 tarihine kadar il zümre başkanları kurulu raporu olarak Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Emre Türk Bakan a. Genel Müdür