MEB'den genel liselerin dönüştürlmesi hakkında yazı

MEB'den genel liselerin dönüştürlmesi hakkında yazı

Genel Liselerin Dönüştürülmesi YazısıGenel liselerin 2010/30 nolu Genelge doğrultusunda Anadolu lisesine dönüştürülmesi veya meslekî ve teknik ortaöğretime devredilmesine dair çalışmalar planlandığı üzere 2013-2014 eğitim-öğretim yılına hazır olacak şekilde tamamlanmış olacaktır.

Bu nedenle, dönüştürme veya devretme işlemlerinin amacına uygun olarak sonuçlandırılabilmesi için iliniz İl Eğitim Denetmenlerince gerekli incelemenin yapılarak düzenlenecek inceleme raporuna dayanılarak teklifte bulunulması uygun olacaktır
Genel Liselerin Dönüştürülmesi Yazısı