MEB'den, 2011 yılı iller arası yer değiştirmeleri hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 18/04/2011 tarihli, 26127 sayılı ve konulu yazıları ile Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2011 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanarak Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanmış bulunan ve bir örneği ekte gönderilen 2011 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Başvurular, 09–17 Haziran 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak ve takvimde belirtilen tarihler içinde de eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylama işlemi tamamlanmış olacaktır.

Bu amaçla;

a) İlgi (b) Kılavuzun, belirtilen başvuru tarihlerinden Önce bir komisyon oluşturularak dikkatlice okunması, incelenmesi varsa tereddütlerin giderilmesi amacıyla belirtilen ilgili bölüm ve birimlerden bilgi alınması, öğretmenlerimizin bu amaçla Bakanlığa yönlendirilmemesi.

b) İlgi (a) Yönetmelik ve İlgi (b) Kılavuz hükümleri çerçevesinde başvuru yapacak öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi, süresi içinde başvuru yapmalarının sağlanması, varsa belge ve bilgilerinin dikkatlice incelenerek onay verilmesi açıklamasında bulundu.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER