MEB: Ülke Genelinde Gerçekleştirilen Ortak Sınavlarda Öğretim Programları Ve Ders Kitapları Rehber Alındı

MEB: Ülke Genelinde Gerçekleştirilen Ortak Sınavlarda Öğretim Programları Ve Ders Kitapları Rehber Alındı
Millî Eğitim Bakanlığı; öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların Türkçe ve matematik dersleri ile lise 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılı sınavlarını ülke genelinde ortak sınav olarak düzenleme kararı almıştı.

Bu kapsamda ülke genelindeki ilk ortak sınavlar; 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Daha önce açıklandığı üzere ortak sınavlarla yeni sınav uygulaması getirilmemiş; ülke genelinde yapılan ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi hazırlanarak öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Kapsam değerlendirildiğinde ortak sınavlarda kullanılan soruların hazırlanmasında Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programları ve ders kitapları rehber olarak alınmıştır. Bu kapsamda ilgili sınıf düzeyindeki ders kitapları, ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alınmıştır.