MEB TEOG Kazanım Testleri 2014-2015

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE TEKNOLOJİ, T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK, İNGİLİZCE, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ olmak üzere 6 derste; 8.sınıf öğrencilerimize ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen hafta sonu kurslarına destek olmak amacıyla KAZANIM ESASLI KÜÇÜK TESTLER hazırlanmıştır.

Söz konusu testler, özellikle hafta sonu kurslarında görev alan öğretmenlerimiz ve bu kurslara devam eden öğrenciler tarafından kullanmak üzere hazırlanmıştır. Esas hedef, hafta sonlarında yürütülen kurslara 8.sınıf düzeyinde destek olmak, öğretmen, öğrenci ve velilerimize kolaylık sağlamaktır. Kazanım Kavrama Testleri; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bir ön uygulamasıdır. Uygulamadan verimli sonuçlar alındığı takdirde çalışmalar farklı sınıf düzeylerine de yaygınlaştırılabilecektir.

KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ;

. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 8. Sınıflar için belirlediği kazanımlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

. Her dersten 24 ayrı test biçimindedir.

. Türkiye in çeşitli illerindeki ortaokullardan görevlendirilen ve 8.sınıfta fiilen ders okutan 38 öğretmen tarafından üretilmiştir.

. Soruları hazırlayan öğretmenler dışında ayrı bir grup öğretmen tarafından çapraz redaksiyon işleminden geçirilmiştir.

. 20 akademisyen tarafından akademik incelemeye tabi tutulmuştur.

. Testler dörderli gruplar halinde 6 haftaya yayılacak biçimde yayımlanacaktır.

. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden isteyenler tarafından PDF formatında ücretsiz olarak indirilebilecektir.

. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanmasından bir hafta sonra önceki hafta yayımlanan testlerin cevapları yayımlanacaktır.

Kazanım Kavrama Testlerinin hedefi; 8.sınıf düzeyinde yıl boyunca işlenen ünitelerdeki kazanımların öğrenci tarafından edinme düzeyini yoklamaktır. Bunun yanında testlerimiz, 29 ve 30 Nisan 2015 tarihlerindeki Merkezi Ortak Sınavlara hazırlık amacına da hizmet edecektir. Çünkü test ve soru kapsam içeriği, Merkezi Ortak sınavlardaki kazanımlar ile ilgilidir. Ancak bu durum, Merkezi Ortak Sınavlara ait soruların yayımlanan testlerin içinden çıkabileceği anlamını taşımamaktadır. Merkezi Ortak Sınavlarda soruların farklı biçimlerde çıkması, güçlük düzeylerinin tümüyle değişmesi mümkündür.

Kazanım Kavramı Testleri, mart ayının ilk haftasıyla beraber parça parça yayımlanacaktır. Fakat, testlerin yayım sırası ve zamanları hafta sonu kurs programları ile öğretmen ve öğrencileri için hiçbir şekilde bağlayıcılık taşımamaktadır. Testlerin yayınlanma tarihleri şu şekildedir: 1. - 4. testler (1.hafta), 5. - 8. Testler (2.hafta), 9. - 12. Testler (3.hafta), 13. - 16. Testler (4.hafta), 17. - 20. Testler (5.hafta) ve 21. - 24. Testler (6.hafta)

Yayımlanan Kazanım Kavrama Testleri in telif hakları tümüyle MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Soru ve testler kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz, kısmen ya da tamamen basılamaz. Dolaylı dahi olsa ticari amaçla kullanılamaz. Kullanım koşulları MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. Ayrıca söz konusu testler ön nüsha niteliğinde olduğu için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü; testlerin soru kapsam ve içeriğini değiştirme, soru iptal etme, yeni soru ekleme ve cevap anahtarlarında düzeltme gibi işlemler yapabilir.

MEB TEOG Din Kültürü Kazanım Kavrama Testleri
 • TEOG kaza ve kader testi (MEB kazanım kavrama testi)
 • TEOG kaza ve kader testi-3 (MEB kazanım kavrama testi)
 • TEOG kaza ve kader testi-2 (MEB kazanım kavrama testi)
 • TEOG kaza ve kader testi-1 (MEB kazanım kavrama testi)
MEB TEOG İnkılap Tarihi Kazanım Kavrama Testleri
 • TEOG Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Test-1 (MEB KKT)
 • TEOG bir kahraman doğuyor-2 testi (MEB KTT)
 • TEOG bir kahraman doğuyor-3 testi (MEB KTT)
 • TEOG bir kahraman doğuyor-1 testi (MEB KTT)
MEB TEOG İngilizce Kazanım Kavrama Testleri
 • TEOG ingilizce Improving Ones Look-2 Testi (MEB KKT)
 • TEOG ingilizce Road to Success (MEB Kazanım Kavrama Testi)
 • TEOG ingilizce Improving Ones Look-1 Testi (MEB KKT)
 • TEOG ingilizce Friendship Testi (MEB Kazanım Kavrama Testi)
MEB TEOG Fen Teknoloji Kazanım Kavrama Testleri
 • TEOG mitoz ve mayoz bölünme testi (MEB kazanım kavrama testi)
 • EOG Kalıtım testi (MEB kazanım kavrama testi)
 • TEOG dönüşüm geometrisi testi (MEB kazanım kavrama testi)
 • TEOG DNAnın Yapısı Testi (MEB kazanım kavrama testi)
MEB TEOG Matematik Kazanım Kavrama Testleri
 • TEOG üslü sayılar testi-1 (MEB Kazanım Kavrama Testi)
 • TEOG tablo ve grafikler testi (MEB kazanım kavrama testi)
 • TEOG dönüşüm geometrisi testi (MEB kazanım kavrama testi)
 • TEOG örüntü ve süslemeler testi (MEB kazanım kavrama testi)
MEB TEOG Türkçe Kazanım Kavrama Testleri
 • TEOG sözcükte anlam testi (MEB kazanım kavrama testi)
 • TEOG sözcükte anlam testi-2 (MEB kazanım kavrama testi)
 • TEOG sözcükte anlam testi-1 (MEB kazanım kavrama testi)
 • TEOG türkçe Fiilimsiler testi (MEB kazanım kavrama testi)

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER