MEB öğrencilere sosyal etkinlik belgesi verecek

MEB öğrencilere sosyal etkinlik belgesi verecek

MEBden öğrencilere sosyal etkinlik belgesi. Milli Eğitim Bakanlığınca, 14 Haziran Cuma günü öğrencilere akademik karnenin yanında yıl boyu bilim, sanat, kültür, spor ve toplum hizmeti gibi başlıklarda yaptıkları her türlü çalışma için sosyal etkinlik belgesi de verilecek

Öğrencilerin sosyal etkinliklerinin belgelendirilmesi için 2017'de bazı illerde pilot çalışması yapılan uygulama tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri kapsayacak şekilde bu yıl ülke geneline yaygınlaştırıldı.

Bu kapsamda, illere gönderilen genelge ile öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilen sosyal etkinliklerinin, yıl boyu öğretmenler tarafından e-okul sistemine kayıt edilmesi istendi.

MEBDEN ÖĞRENCİLERE ‘SOSYAL ETKİNLİK BELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, illere yeni gönderilen sene sonu yapılması gereken iş ve işlemler ile ilgili yazıda ise sosyal etkinlik belgelerinin bu yıl verilip verilmeyeceği konusuna açıklık getirildi.

Buna göre, okul müdürlüklerince sosyal etkinlik modülü uygulama kılavuzunda belirtildiği gibi öğrencilerin okuldan bağımsız olarak okul dışında velilerinin kontrolünde gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin, okul dışı bireysel etkinlikler adıyla kayıt altına alınması gerekiyor.

Öğrencilerin, okul dışı bireysel etkinlik kapsamında katıldıkları etkinlikler, isteğe bağlı olarak veliler tarafından sosyal etkinlik bilgilendirme formu ile belgelendirilecek.

Ancak öğrenciler, okuldan bağımsız olarak kılavuzda belirtilen kurum ve kuruluşlar aracılığıyla bakanlıklar veya valilik, kaymakamlık tarafından izinli ya da onaylı etkinliklere katılım sağladıkları, ürün ortaya koydukları, performans gösterdiği takdirde okul dışı bireysel etkinlik gerçekleştirmiş olacaklar.