MEB Haftalık Ders Saatlerini Değiştirdi.

Son Değişikliklerle İlköğretim okulları haftalık ders çizelgesi (23.07.2010) (Tıklayın)

Son Değişikliklerle Orta Öğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri(23.07.2010) (Tıklayın)

Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevreler ve alandan gelen dönütler ile 15-16 Mart 2010 tarihinde yapılan Çalıştay sonucunda, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmalarına ve ders seçmelerine imkan vermek amacıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri yeniden düzenlenmiştir.

İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının koordineli çalışmaları sonucunda hazırlanan İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi, 2010-2011 Öğretim Yılından itibaren uygulanacaktır.

Yeni hazırlanan İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesine göre;

1.İlköğretim okullarının;
- Haftalık zorunlu ders saati sayısı toplamı 1,2 ve 3. sınıflarında 25; 4 ve 5. sınıflarında 26 ders saatine indirilmiştir.
- 1, 2 ve 3. sınıflarında 5; 4 ve 5. sınıflarında 4 ders saati Serbest Etkinlikler yapılacaktır.
- 6, 7 ve 8. sınıflarında ise seçmeli ders saati sayısı ile birlikte haftalık ders saati sayısı toplamı 30dur.

2.Bu bağlamda haftalık ders saati sayısı;
- 1-3. sınıf Türkçe derslerinde 12den 11e,
- 1-3. sınıf Hayat Bilgisi derslerinde 5ten 4e,
- 4-5. sınıf Fen ve Teknoloji derslerinde 4den 3e,
- 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 3den 2ye indirilmiş,

- 6-8. sınıf Beden Eğitimi derslerinde 1den 2ye çıkarılmıştır.

3.1-5. sınıflarda sınıf öğretmenleri tarafından rehberliğin, gerekli olduğu her zaman ve sosyal etkinliklerin ise Serbest Etkinliklerle birlikte yapılması amacıyla Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersi için ayrılan haftalık 1 ders saati kaldırılmıştır.

4.Öğretim programı hazırlanmakta olan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi 2010-2011 Öğretim Yılında 8. sınıfta seçmeli; 2011-2012 Öğretim Yılından itibaren de aynı sınıfta zorunlu ders olarak okutulacaktır.

5.4-5. sınıflarda okutulmakta olan Trafik Güvenliği derslerinin öğretim programları birleştirilerek 2012–2013 Öğretim Yılından itibaren sadece 5. sınıfta haftada 1 ders saatinde uygulanacak ve 4. sınıfta bu dersten boşalan 1 ders saatinde de Serbest Etkinlikler yapılacaktır.

Ortaöğretim okulu bulunan genel müdürlükler ve Daire Başkanlığı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının koordineli çalışmaları sonucunda hazırlanan Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri ise 2010-2011 Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

Yeni hazırlanan Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerine göre;

GENEL LİSELERDE;Halen uygulanmakta olan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe- Matematik ve Yabancı Dil alanları kaldırılmıştır.
Ders grupları, ortak dersler ve seçmeli dersler olarak belirlenmiştir.
• Beden eğitimi dersi 9-12. sınıflarda 2şer saat, görsel sanatlar/müzik dersleri 1er saat olacak şekilde düzenlenmiştir.,
• 10. sınıfta 3 saat olan yabancı dil dersinin süresi 1 saat eksiltilmiş, ancak 11 ve 12. sınıflara 2şer saat yabacı dil dersi konulmuştur.
• Sağlık bilgisi dersinin haftalık ders saati sayısı 2den 1e indirilmiştir.
• Ortak Dersler dışındaki diğer dersler, öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarında hedefleyebilecekleri programlar ile ÖSYMnin belirlediği sınav sistemi dikkate alınarak, alternatifli ders saati sayısı ile alınabilecek şekilde seçmeli dersler bölümüne yerleştirilmiş ve bu bölümden alınabilecek ders saati sayıları belirlenmiştir.
Seçmeli ders saati sayısı ile birlikte 30 olan haftalık ders saati sayısı toplamında bir değişiklik yapılmamıştır.

ANADOLU LİSELERİNDE;

Genel liseler için yapılan değişiklikler yanında,
• Haftalık ders saati sayısı toplamı önünde hazırlık sınıfı bulunmayanlarda 37den 35e; önünde hazırlık sınıfı bulunanlarda ise 40tan 35e indirilmiştir.
• 9. sınıfta 10 saat olan yabancı dil ders saati 6 saate indirilmiş, daha önce 10. sınıftan itibaren okutulmaya başlanan II. yabancı dil dersinin 9. sınıftan başlaması için bu sınıfa da 2 saat II.yabancı dil dersi konmuştur.

FEN LİSELERİNDE;
• Alan dersleri, ortak dersler bölümüne alınmıştır.
• Yönetmeliği gereği fen derslerinin ağırlığının, toplam ders ağırlığının en az %50si olması için 12. sınıfta fizik, kimya ve biyoloji derslerinin haftalık ders saati sayısı 4ten 5e çıkarılmıştır.
• 9. sınıfta yabancı dil dersinin haftalık ders saati sayısı 8den 7ye indirilmiştir.
• 9-12. sınıflarda ilk defa haftada 2şer saat olmak üzere II. yabancı dil dersi konulmuştur.
Haftalık ders saati sayısı toplamı 36dan 37ye çıkarılmıştır.

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNDE;

• 10. sınıfta matematik dersinin haftalık der saati sayısı 4ten 3e; 11-12. sınıflarda matematik dersinin haftalık ders saati sayısı 5ten 3e indirilmiştir.
• 9-12. sınıflara haftada 2şer saat olmak üzere müstakil geometri dersi konulmuştur.
Hazırlık sınıfında 34, 9-12. sınıflarda 40 olan haftalık ders saati sayısı toplamında değişiklik yapılmamıştır.

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA;

• Genel ortaöğretim kurumlarındaki ders saatlerine ve okul türlerine göre farklı haftalık ders çizelgeleri düzenlenmiştir.