MEB den okul dönüşümleri ile ilgili yazı

MEB den okul dönüşümleri ile ilgili yazı

Sorubak Bilgi

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.TEG.0.04.00.00-100/(03) 10124

Konu Okul Dönüşümleri

...................... VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)


İlgi : a) 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

b) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

c) 09.05.2012 tarihli ve B.08.0.ÖKM.0.00.00.00/401(2012/20 sayılı) Genelge,

d) 05/06/2012 tarihli veB.08.0.TEG.0.20.00.00.-900/8960 sayılı yazı.


Resmî tüm ilköğretim kurumlarımız ilgi (a) Kanun kapsamında ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu olarak planlanmış ve MEBBİSe işlenmiştir. İlköğretim kurumlarının dönüşümlerinde 7 ayrı kategori oluşturulmuş ancak, bazı okullarımızın onaylanan kategorisinde yanlışlık olduğu veya değişiklik yapma zorunluluğu bulunduğu Bakanlığımıza intikal etmektedir.

Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda dönüşümlerinde yanlışlık olan okulların kurum kodlarıyla birlikte mevcut hali ve olması gereken durumla ilgili çizelgelerin, 06/07/2012 tarihine kadar skopru(g),meb. gov.tr adresine, e-personel modülündeki toplu personel aktarım işlemleriyle ilgili sorunların gsahin@meb. gov.tr veya emineucar(g),meb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Okul dönüşümleri;

1- Müstakil ilkokul (Tüm öğrencileri 1-4 olacak ve 5-8inci sınıfları tamamen ortaokula aktarılacak okullar ve birleştirilmiş sınıflı okulların tamamı),

2- Müstakil ortaokul (Tüm öğrencileri 5-8 olacak ve 1-4üncü sınıfların tamamı ilkokula aktarılacak okullar),

3- İmam hatip ortaokulu (Tüm öğrencileri imam hatip ortaokulu olacak sadece 5inci sınıf öğrencilerinin bulunacağı okul),

4- İlkokul ve ortaokul bir arada (3 yıl sonra ilkokul olacak), (1 inci sınıfa öğrenci alınacak, 1-4ü ve 6-8inci sınıfları bulunan ve 5inci sınıfları ortaokula gidecek okullar),

5- İlkokul ve ortaokul bir arada (3 yıl sonra ortaokul olacak),(5inci sınıfa öğrenci alınacak, 2-4ü ve 5-8inci sınıfları bulunan ve linci sınıfları ilkokula gidecek okullar),

6- Ortaokul sabahçı, ilkokul öğlenci olarak ayrılacak (Kurumun iki ayrı kodu olacak), (Yakın çevresine ek bir okul yapılma durumu olmayan okullar olup, bu okulların hem birinci sınıfına, hem de 5inci sınıfına öğrenci alınacak okullar),

7- İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu bir arada (üç yıl sonra imam hatip ortaokulu olacak), (1 ve 5inci sınıflara öğrenci alınmayacak, 2-4 ve 6-8inci sınıfları mezun olduktan sonra tamamen imam hatip ortaokulu olacak okullar).

İlkokul ve ortaokullara öğrenci aktarımları Bakanlığımız tarafından e-okul üzerinden yapılacak olup, bunun mümkün olmadığı durumlarda aktarımlar ilçe yetkililerince yapılacaktır (1-4üncü sınıfların toplu aktarımı ilkokullara, 5-8inci sınıfların toplu aktarımı ortaokullara, 5inci sınıfların toplu aktarımı ortaokullara yapılacaktır. Toplu aktarımlarda adres kontrolü yaptırılmayacak olup, ferdi nakillerde 1-8inci sınıfların tamamında adres kontrolü yapılacaktır).

Öğrencilerin adres bilgileri (2006 doğumluların tamamı ile 2007 doğumluların 31 Marta kadar olanlar zorunlu, 30 Eylüle kadar olanlar ise isteğe bağlı kayıt olacak çocukların bilgileri) ilçe esaslı gönderildikten sonra ilkokul ve ortaokulların adres kayıt bölgeleri ayrı ayrı oluşturulacaktır (En geç 20 Temmuz 2012 tarihine kadar). 23 Temmuz 2012 tarihi itibariyle birinci sınıfların ilkokullara aday kayıtları yapılacaktır.

Tüm okullarımızın dönüşümlerinin doğru olarak sisteme işlenmesi ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları tarafından kayıt bölgelerinin sağlıklı oluşturulması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim.


Funda KOCABIYIK
Bakan a. Genel Müdür