MEB' den müdür yetkili sözleşmeli öğretmenlere haksızlık

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11/03/2011 tarihli, 16767 sayılı ve Sözleşmeli Öğretmen konulu yazıları ile Sözleşmeli Öğretmenlerden tek öğretmen olarak görev yapanların müdürlük işlerini gerçekleştirmeleri karşılığında haftada 3 saat olan Müdür Yetkililik ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11/03/2011 tarihli, 16767 sayılı ve Sözleşmeli Öğretmen konulu yazılarında; İliniz eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında tek öğretmen olarak görev yapanların müdürlük işlerini gerçekleştirmeleri karşılığında haftada 3 saat olan Müdür Yetkililik ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğüne ilişkin yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10 uncu maddesinin 1inci fıkrasının (e) bendinde; Müdür yetkili Öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saati, ders yılı İçerisinde ise haftada 3 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir. hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzun 15 inci maddesinde ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli Öğretmen olarak görev yapanların müdür yetkililikte ya da eğilim kurumları yöneticiliğinde görev almaları mümkün olamamaktadır. denilmektedir.

Bu itibarla, sözleşmeli öğretmenlere müdür yetkililik görevi verilemeyeceğinden Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükmü gereğince ilgililere haftada 3 saat olan Müdür Yetkililik ek ders ücretinin ödenmesi mümkün değildir. açıklamasında bulundu.

Halbuki ülkemizde binlerce müdür yetkili sözleşmeli öğretmen kendi iradeleri dışında köylerde tek öğretmen olmaları nedeniyle bu görevi sürdürmektedir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER