MEB: Burslu Öğrenci Bilgilerini Güncelleyin.

MEB: Burslu Öğrenci Bilgilerini Güncelleyin.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Pansiyon ve Burslar Çalışma Grubunun BURSLU ÖĞRENCİ GÜNCELLENMESİ konulu talimatı

Burslu öğrencilerin iş ve işlemleri 2006 yılından bu yana e-Burs Modülü üzerinden yürütülmektedir. 2012 yılında bursluluk iş ve işlemlerine ilişkin Bakanlığımız talimatı ve eki takvim, 21/05/2012 tarihli ve 12673 sayılı yazımız ile Valiliklere gönderilmiştir.

Söz konusu takvime göre; 28/09/2012 tarihine kadar, ilköğretim okullarından mezun olan burslu öğrencilerden, ortaöğretimde bursluluğu devam edeceklerin kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurumlarınca e-Burs modülündeki öğrenci okul ve burs bilgileri bölümünün durumu penceresindeki mezun ibaresinin burslu olarak değiştirilmesi gerekirken, alınan telefon ve şifahi müracaatlardan, çok sayıda öğrencinin güncelleme işlemi yapılmadığı anlaşılmıştır.

Bu sebeple, İliniz dahilindeki bütün ortaöğretim kurumlarına duyuru yapılarak;

1- İlköğretimden burslu mezun olup okullarına kayıt yaptıran ve mezun listesinde bulunan öğrencilerden bursluluğu devam edecek olanların bilgilerinin güncellenerek mezun ibaresinin burslu ya çevrilmesi,

2- Bu öğrencilerden parasız yatılı olarak yerleştirilenlerin durumu ibaresinin iptal e çevrilmesi,

3- Herhangi bir sebeple bursluluğu sona eren veya mezun olduğu halde sistemde burslu olarak kalan öğrencilerin durumlarının güncellenmesi için sistemin kurum kullanıcılarına 12/10/2012 Cuma günü saat 24.00e kadar açıldığının bildirilmesinin, burslu öğrencilerin mağduriyetine meydan verilmemesi, gereksiz yazışmaların ve ek ödenek taleplerinin önüne geçilmesi için ilgililerin uyarılarak verilen süre içerisinde güncelleme işlemlerinin tamamlanmasının sağlanmasını için gereğini önemle arz ederim.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Pansiyon ve Burslar Çalışma Grubu