MEB 2.Dönem TEOG Sınav Genelgesi

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında 2013-2014 eğitim öğretim yılı 2. dönem merkezi ortak sınavları 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde, mazeret sınavları ise 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 10230228/200/845434 26/02/2014
Konu: Merkezi Sistem Ortak Sınavları
... VALİLİĞİNE (II Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kuramlarına Geçiş Yönergesi,
b) Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 22/11/2013 tarih ve 39339088/480/3511492 sayılı 2013/33 nolu Genelgesi,
c) Milli Eğitim Bakanlığı insan Kaynaklan Genel Müdürlüğünün 01/10/2013 tarih ve 736300/10.06/2773584 sayılı 2013/27 nolu Genelgesi.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında 2013-2014 eğitim öğretim yılı 2. dönem merkezi ortak sınavları 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde, mazeret sınavları ise 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde ilgi (a) Yönergenin 9. maddesinde belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır.

8 inci sınıf öğrencilerimizin söz konusu sınava sorunsuz, güvenli ve sağlıklı bir şekilde girebilmelerini sağlamak amacıyla, ilgi (b) ve (c) Genelgelerde belirtilen tedbirlere ek olarak aşağıda belirtilen hususlar 05 Mart 2014 tarihine kadar tamamlanacaktır.

1- 8 inci sınıf öğrencilerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki fotoğrafları e-okul/mem izlemleri/raporlar/ IOMOIOOIAIO 8. Sınıf Fotoğrafı Olmayan Öğrenci Sayılan ekranından kontrol edilecek, yurtdışından gelme, yeni kayıt gibi nedenlerle fotoğrafı bulunmayan öğrecilerin fotoğraflan e-okul duyurular ekranındaki standartlara uygun olarak tamamlanacak, mevcut fotoğraflardan eski olanlar güncellenecektir.

2- Bünyesinde 8 inci sınıfı bulunan kademeli ilkokullar ile ortaokullar sınav merkezi olarak belirleneceğinden, 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim uygulamaları kapsamında öğrencisi bulunmayan okullar, Devlet Kurumları Modülünden kapatılacak ve nakil gitmesi gereken öğrencilerin nakilleri tamamlanacaktır.

3- 8 inci sınıf öğrencileriyle ilgili e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde Ortak Sınav Öğrenci Kontrol Ekranı hazırlanmıştır. Okul yönetimlerince söz konusu ekran kontrol edilecek, bilgileri doğra olan öğrenciler kontrol edildi butonundan çek edilecek, bilgi eksikliği veya yanlışlığı bulunan öğrencilerin durumu düzeltilecektir. Il/ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerince ilgili ekran raporları kontrol edilecektir.

4- Zorunlu yabancı dil ile ilgili düzeltme ekranları 05 Mart 2014 tarihine kadar açık tutulacak, bu tarihten sonraki düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır.

5- Birinci dönemde yapılan Ortak Sınavlarda tedbir alman özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ikinci dönemde yapılacak Ortak Sınavlarda yeni bir başvuru alınmayacak ve bu öğrenciler aynı hizmetlerden yararlanacaktır. Ancak birinci dönemde sınav tedbirlerine yönelik işlem yapılamayanlar ile ikinci dönemde yapılacak Ortak Sınavlarda özelliklerine uygun yeni tedbir alınmasına ihtiyaç duyulan öğrenciler için başvuru işlemi yapılacaktır Söz konusu başvurular örgün eğitime devam eden öğrenciler için okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezi (RAM) müdürlüğüne, Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden öğrenciler için açık öğretim ortaokulu müdürlüklerine 5 Mart 2014 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

6- İşitme veya hafif düzeyde zihinsel engelli olan öğrencilerden yabancı dil dersi sınavına katılmak isteyenlerin velisinin/vasisinin rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerine/açık öğretim ortaokulu müdürlüklerine yazılı başvurusu esas alınarak yabancı dil sınavına katılmaları sağlanacaktır.

7- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden (Görme, işitme, hafif düzeyde zihinsel engelliler, ruhsal ve duygusal bozukluğu olan öğrenciler, yaygın gelişimsel bozukluğu olan öğrenciler, bedensel engelli öğrenciler, süreğen hastalığı olan öğrenciler) ortak sınavlara katılmak istemeyenlerin velisinin/vasisinin rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerine/açık öğretim ortaokulu müdürlüklerine, yazı ekinde örneği yer alan dilekçe ile yaptığı başvuru esas alınacak ve bu öğrenciler Ortak Sınavlara alınmayacaklardır. Bu kapsamda birinci ve ikinci dönem yapılan/yapılacak Ortak Sınavlara katılmayan öğrencilerin ağırlıklandınlmış ortak smav puanlan ile ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı hesaplanmayacaktır. Bu öğrencilerin 8 inci sınıf yıl sonu başarı puanlarının hesaplanabilmesi için öğretmen tarafından yapılan smav notlan sisteme girilecektir. Öğrenciler diploma notlan ile sınavsız öğrenci alan şartlanna uygun okul /kuramlara yerleştirilebilecektir.

8- İkinci dönemdeki Ortak Sınavlar için yapılacak yeni başvurularda görme, işitme, zihinsel, ortopedik engelliler ortaokullan ile yatılı bölge ortaokullannda (YBO) öğrenim gören engelli öğrenciye ait Özürlü Sağlık Kurulu Rapora, Özürlü Kimlik Kartı veya özür bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı ile ortak sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velisi/vasisi tarafından yazılmış dilekçeleri okul müdürlüklerince rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerine topluca gönderilecektir.

9- Özel eğitim uygulama okullan (merkezleri) ve bu okullann programını uygulayan özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler ile ağır otistik olan öğrenciler ortak sınavlardan muaf olacaktır. Ortak Sınavlardan muaf olan öğrenciler için ortak smav puanı ile ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplanmayacaktır. Bu öğrenciler sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kademesindeki şartlanna uygun okul/kuramlara yerleştirilebilecektir.
Bilgilerinizi ve yukandaki açıklamalarla ilgili resmi ve özel tüm ilköğretim kurumu müdürlükleri ile rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerinin bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN
Bakan a.
Müsteşar

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER