MEB Sağlık meslek lisesi sınıf tekrarı konusunda açıklama yaptı.

Sorubak BilgiMilli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 10/10/2011 tarihli, 415 sayılı ve Sağlık meslek lisesi sınıf tekrarı konulu yazılarında; Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık meslek liseleri, 13.04.2010 tarih ve 1038 sayılı Makam Oluru ile 2010–2011 öğretim yılından geçerli olmak üzere, kademeli olarak Anadolu sağlık meslek liselerine dönüştürülmüştür. Her iki okul türüne de ortaöğretime geçiş sistemi esaslarına göre merkezi sistemle yapılan seviye belirleme sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci alındığından, sağlık meslek lisesi öğrencileri de Anadolu sağlık meslek lisesi programlarına giriş şartlarını taşımaktadırlar. Anadolu sağlık meslek lisesi ile sağlık meslek lisesi haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları, yabancı dil dersi saatleri dışında uyumluluk göstermektedir.


Valiliklerden alınan bilgilerden, 2010–2011 öğretim yılı sonu itibarıyla sağlık meslek lisesi program türünde 10 uncu sınıfta öğrenim görmekte iken başarısızlık, devamsızlık veya öğrenim hakkını kullanmama gibi nedenlerle sınıf tekrarı yapacak öğrenciler bulunmaktadır. 2010–2011 ve 2011–2012 öğretim yıllarında sağlık meslek lisesi 9uncu sınıflarına öğrenci alınmaması nedeniyle 10 uncu sınıfta sınıf tekrarına kalan öğrencilerin kayıtlı oldukları programda öğrenimlerini sürdürmeleri mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, söz konusu öğrencilerin SBS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile sağlık meslek liselerine girdikleri de dikkate alınarak, sınıf tekrarı yapmak üzere Anadolu sağlık meslek lisesi 10 uncu sınıfına nakillerinin yapılması, üst sınıflarda sınıf tekrarı söz konusu olduğunda ise Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğin Geçici 7 ci maddesinin (c) bendi ile Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesinin 5.maddesi hükümlerine göre alan/dal aynı olmak şartıyla Anadolu sağlık meslek lisesi türüne geçişlerinin sağlanması, geçişi sağlanan öğrencilerin daha önce okumadıkları dersler ile okudukları hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan derslerden sorumlu tutulmaları, geçişi yapılan sınıf seviyesinde alan/dalda öğrenci bulunmayanların ise aynı alan/dalda sınıfı bulunan diğer okullara taban puan ve boş kontenjan şartı aranmaksızın nakillerinin yapılması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. açıklamasında bulundu.