Maliyeden lojman kiralarındaki indirime ilişkin açıklama

Maliyeden lojman kiralarındaki indirime ilişkin açıklama

Maliyeden lojman kiralarındaki indirime ilişkin açıklama
01/06/2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29/05/2012 tarihli 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 16’ıncı maddesinde belirtilen şu hüküm yer almıştır:

“Kamu İktisadi Teşebbüslerince bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedelinin % 85’ i tahsil edilir.”

 Maliye Bakanlığı bu hükme dayanarak 3 maddelik bir görüş vermiştir. Bu görüşler şu şekildedir:

1- Kira indirimi sadece KİT personelien uygulanacaktır.

2- Kira indirimi 4857 sayılı Kanuna göre çalışan işçiler ile diğer kurum personeli olup KİT lojmanlarından yararlananlara uygulanmayacaktır.

3- Yüzde 15lik indirim kira ve yakıt bedeli birlikte alınıyorsa yakın indirimine de uygulanacaktır.

Maliyeden lojman kiralarındaki indirime ilişkin açıklama