LYS-2 nin Belirleyicisi Fizik, Biyolojide ise Bir Soru İptal!

Bilfen Liseleri ve Biltest Dershanelerinin LYS 2 Değerlendirmesi‏;

Fizik, kimya ve biyoloji testlerinden oluşan LYS-2 sınavının zorlayıcı tarafı fizik soruları oldu. Kimya ve biyoloji testleri geçen seneyle aynı özellikleri taşırken, özellikle kimya sınavı LYS-2nin en kolay testiydi. LYS 2de öğrencileri birbirinden ayrıştıracak olan testin fizik olduğu görülüyor. Ayrıca biyoloji testinde bir soruda kod kelimesi yerine kodon kelimesi kullandığı ve bu da anlam kargaşası yarattığı için bu sorunun iptal edilmesi gerekiyor.

Fizik ortalaması düşecek

Geçen yıllarla karşılaştırıldığında zor bir sınav. Sınavın ağırlığını 11. sınıf konuları oluşturuyor. Ayırt edici iki soru bulunuyor. Fizik ortalaması 2011e göre daha az olacağını tahmin ediyoruz. Müfredat değişikliği bazı sorularla sınava yansımış. Dokuzuncu sınıf müfredatından soru sorulmamış. Bu nedenle YGS ve LYS kesin çizgilerle ayrılmıştır.

LYS 2nin en kolay testi kimya

Öğrencilerin zorlanmayacağı bir kimya sınavı hazırlanmış. Zorluk düzeyi geçmiş yıllara göre hemen hemen aynı. Sorular daha net ve anlaşılır düzeyde. Ancak daha işleme dayalı sorular bulunuyor. Soru dağılımları 10, 11, 12. sınıflara eşit dağılımdadır. Ayırt edici soru bulunmamakta. Sorular ağırlıklı olarak bilgi ve kavrama düzeyindedir.

Biyolojide kelime hatası iptal gerektirecek

Sorular kazanımlara uygun hazırlanmış. Sınavın ağırlığı 11. sınıf konularını içeriyor. Ayırt edici bir soru 10. sınıf konusundan sorulmuş. Sınav sorularının zorluk düzeyleri eski yıllara göre paralellik gösterdiğinden ortalamada bir değişiklik olmayacağını tahmin ediyoruz. Biyoloji sınavında 7. soru olan nükleik asitler ve protein sentezi ile ilgili soruda ne yazık ki kod kelimesi yerine kodon kullanılmış öncüllerden ikincisinde de bu kelimenin hatalı kullanımı öğrencilerin doğru cevaba ulaşmalarını zorlaştırmıştır. Bu hata sorunun iptalini gerektirir.

Hatalı ve müfredat dışı soru şüphesi

Fizik, kimya ve biyoloji testlerinin yer aldığı son LYS sınavında öğrenciler zorluk düzeyi orta derecede sorularla karşılaştılar. Genel olarak bilgi ve yorum yeteneğini sorgulayan sorularda biyoloji sınavında ‘kod yerine ‘kodon kelimesinin kullanılması ile o sorunun hatalı olup, iptalini gerekebileceği söylenebilir. Ayrıca fizik ve kimya testinde de birer adet müfredat dışı soru bulunuyor.

Bilfen Liseleri Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Altunbaran

Biyolojide hatalı soru var

Biyoloji sınavında 7. soru olan nükleik asitler ve protein sentezi ile ilgili soruda ne yazık ki kod kelimesi yerine kodon kullanılmış öncüllerden ikincisinde de bu kelimenin hatalı kullanımı öğrencilerin doğru cevaba ulaşmalarını zorlaştırmıştır. Bu hata sorunun iptalini gerektirir. 2012 LYS 2 Biyoloji sınav soruları 2010, 2011 yılı sorularına oranla daha seçici ve bilgi içerikli, bu nedenle Türkiye geneli biyoloji ortalaması düşecektir. Soruların dağılımları geçen yıllara oranla değişiklik göstermiş.11. sınıf 14 soruyla en çok sorgulanan program olurken 12. sınıftan 9, 10. sınıftan 4 ve 9.sınıftan 3 soru sorulmuş. Öğretim programı dışında bir soruya rastlanılmamıştır. Hücre bölünmeleri ile ilgili basın kopyasındaki 2. sorunun sınavın öğrencilere en fazla zaman kaybettiren sorusu olduğu düşünülmektedir.

Bilfen Liseleri Fizik Bölüm Başkanı H. Hakan Özdemir

Fizikte müfredat dışı soru geldi

2012 LYS Fizik Sınavı soruları bir soru haricinde müfredat programına uygun biçimdedir. Sınıf fizik dersi öğretim programı kazanımlarında özellikle formüllere girilmemesi gerektiği belirtilmesine rağmen su dalgalarındaki faz farkı sorusu hesap gerektirdiği için bu soru ile yeni müfredatın dışına çıkmıştır. Geçtiğimiz iki yılda YGS konularından LYS de önemli sayıda soru gelirken bu yıl bu tarz sorularda ciddi azalma gözlenmiştir. Sorular eski yıllara göre biraz daha bilgi ağırlıklı ve formül bilgisi gerektiren, sadece yorumla cevaplanamayacak sorulardan oluşmuştur. Sınavın zorluk derecesi orta seviyede olduğu görülmüştür. Konuların temel mantığını bilen, yorum yapabilen, formül bilgisi yeterli olan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı. Bilgi ve formül kullanımının kısmen de olsa arttığı söylenebilir. Fizik müfredatında 4 yıl önce başlayan köklü değişime bağlı olarak eklenen yeni konular YGS de olduğu gibi LYS de de soru olarak karşımıza çıkmadı. Sonuç olarak, sınav bir soru hariç müfredata uygun olmasına karşın müfredatın tamamını kapsamamaktadır.

Bilfen Liseleri Kimya Bölüm Başkanı Ruhsar Bayman

Kimyada müfredat sınırlamasına uyulmamış

Soruların önemli bir kısmı sağlam bir kimya bilgisine ve analiz yapma gücüne sahip olmayı gerektiriyor. Düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği, zaman sorunu yaşamayacağı bir sınav hazırlanmış. Matematiksel işleme dayanan soru sayısı 2011 LYS ile aynıdır. Ancak bu yılki soruların daha fazla işlem becerisi gerektirdiği görülmüştür. Sınav 2008-2009dan itibaren uygulanmaya başlanan yeni öğretim programına genel olarak uygundur. Ancak 9. sınıf öğretim programında kimyanın gelişimi ünitesinde yer alan katlı oranlar yasası ile ilgili bir hesaplama sorusu çıkmıştır. 9. sınıf öğretim programının uyarılar – sınırlamalar bölümünde ‘Her iki kanunla ilgili sayısal hesaplamalar bu ünitenin konusu olmadığı gibi tek başına bir anlam da ifade etmez. açıklaması bulunmaktadır. Programda bu konunun hesaplama kısmı yer almadığından sorunun müfredata uygun olmadığını söyleyebiliriz. Yıl içi çalışmalarımızda temel kimya kanunları ile ilgili bu tür sorular çözülmesine rağmen, katlı oranlar sorusu LYS de beklenen bir soru değildir.

Abbas Güçlü

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER