Liselere Giriş Sınavı TEOG

Liselere Giriş Sınavı TEOG

LİSELERE GİRİŞ SINAVI

Her toplum ve her insan için önemli unsurlardan olan eğitim, insanlara bilgi sağlar ve bireylerin hayata her açıdan bakışını belirler. Herkes iyi bir eğitimin önemini kabul eder ve eğitimin hayat standardını yükselttiğini bilir. Eğitim, bireyin doğduktan sonra belirli bir yaşa gelmesiyle ailede başlar ve okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite eğitimleri olarak devam eder. Ancak eğitim sadece okullarda sınırlı kalmayıp, hayatın her yerinde ve her yaşta karşımıza çıkar. Yüksek standartta bir yaşam sürmek ve maddi açıdan zorluk çekmek istemeyen kişiler, iyi bir üniversite ve iyi bir iş ister. Bu noktaya ulaşabilmek içinse, bireylerin öncelikli olarak okul öncesi, ilköğretim ve ortaokul eğitimlerini tamamlayıp, ortaokul eğitiminden sonra da iyi bir liseyi kazanmaları gerekir. Öğrenciler bu noktada iyi liselerinin belirlenmesi için liselere giriş sınavı kapsamında sınava tabi tutulur ve bu sınavlar sonucunda ilerdeki hayatlarına yön verirler.

Peki Liselere Giriş Sınavı Nasıl Yapılır?

Ülkemizde liselere giriş sınavı sabit kalmamış defalarca değişmiştir. İlk olarak LGS onun ardından OKS, SBS en son olarak TEOG olarak değiştirilen liselere giriş sınavları, öğrenciler üzerinde de olumsuz etkiler yaratmıştır. Sınavda düzenin tutturulamaması, öğrencinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmemesine neden olmaktadır.

Liselere giriş sınavı olarak bilinen LGS, ortaokulu bitiren öğrencilere uygulanmakta ve öğrencilerin hangi liseye gideceğini belirlemektedir. Bu sınav OKS olarak da bilinmekte, genel olarak aynı kapsamda yapılmaktadır. Sadece isimleri değiştirilmiştir. Sınavlar 8.sınıf öğrencilerinin seviyelerini belirleyerek, sınavla öğrenci kabul eden liselere girebilmelerini sağlar. 25 Türkçe, 25 matematik, 25 Fen bilgisi, 25 Sosyal Bilimler sorularından oluşan toplam 100 soruluk bir sınavdır. Bu sınav daha sonraları, SBS olarak isim değiştirmiş olsa da nitelik olarak aynıdır.

Günümüzde ise öğrencilerin hangi liseye gideceğini belirlemek için TEOG sınavı yapılmaktadır. Açılımı ‘Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi olan bu sınav Milli Eğitim Bakanlığı ın Türkiye genelinde yaptığı ortak sınavdır. Öğrenciler 6 farklı dersten 1. ve 2. dönem olmak üzere iki aşamalı olarak sınava girerler. Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce dersleri için ikinci sınavlar, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri içinse birinci sınavlar ortak olarak yapılır. 2 gün gerçekleşen sınavlarda her ders için 40 dakika süre verilmektedir. Diğer sistemlerinden farkı 3 yanlışın 1 doğruyu götürmemesidir.

Öğrenci her doğru için 5 puan almaktadır. Toplam puanı ise yazılı notu olarak e-okul sistemine girilir. Yerleştirme puanı da ilk önce öğrencinin girdiği TEOG sınavlarının ağırlıklı ortalamasının alınır, sonrasında 5, 6, 7, 8. sınıf yıl sonu notlarının ortalaması alınır. 1. ve 2. TEOG sınavlarında alınan not ortalamasının % 70 ve okul başarı puanı ortalamasının %30u etki etmektedir ortalamalarının alınmasıyla öğrencinin yerleştirme puanı ortaya çıkarılır. Yapılan bu liselere giriş sınavı sonunda ise öğrenci puanına uygun liseye yerleştirilir.