Liselerde (Ortaöğretimde) öğrenciler bir dersten hangi durumlarda başarılı sayılırlar?

Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma :

MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde:

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a) İkinci dönem notunun, en az Geçer ancak birinci dönem notu Etkisiz ise ikinci dönem notunun en az Orta,

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı notunun en az Geçer olması gerekir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER