Liselerde doğrudan sınıf nasıl geçilir? 2014

Liselerde doğrudan sınıf nasıl geçilir? 2014

liselerde doğrudan sınıf nasıl geçilir? 2014 liselerde doğrudan sınıf geçme yöntemi, 2014 liselerde sınıf geçme

MEB 7 Eylül 2013 tarihinde yayımladığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile liselerde sınıf geçme sistemini değiştirdi. Değişen yönetmelik ile ortalama ile sınıf geçme kaldırılırken sınıf geçme ve puan değerlendirme sisteminide değiştirdi. Sorubak blog a sınıf geçme ile ilgili ayrıntılara yer vermeye devam edeceğiz.

Yeni puan sistemi şöyle olacak:

PuanDerece

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 İyi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geçer

0-49,99 Geçmez

Yeni yönetmelik ile genel lise, anadolu ,anadolu öğretmen meslek liseleri sınıf geçmeleri de tek bir maddeye bağlandı.

Peki yeni sistemde Lisede Doğrudan sınıf nasıl değişti? Öğrenciler doğrudan sınıf nasıl geçecekler?

Ders yılı sonunda;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olanöğrenciler doğrudan sınıf geçer.

Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Yani bir öğrencinin lisede başarılı olması ,doğrudan sınıf geçmesi için yukardaki koşulları gerçekleştirmesi gerekiyor.

Peki bir dersten başarılı sayılma koşulu nedir? Bir dersten başarılı olmak için notunuzun kaç olması gerekiyor?

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70