Lisede sorumlu olarak sınıfı geçme ve sorumluluğun kalkma şartları

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması ;

Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.

Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez.

Örnek: Ders Adı 1.Dönem Notu 2.Dönem Notu Durumu

Matematik 1 2 Başarılı

Fizik 2 1 Başarısız

Kimya 0 3 Başarılı

Biyoloji 5 1 Başarısız

Geometri 1 5 Başarılı

Tarih 0 2 Başarısız

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER