Lisede 3 zayıf notu olan öğrenci sınıftan geçti.

Lisede 3 zayıf notu olan öğrenci sınıftan geçti.

3 zayıfı olan öğrenciler3 zayıfı olan öğrfenci sınıf geçti mi? 3 zayıfı olan öğrenciler, 3 zayıfım var sınıf geçer miyim?

MEB 3 zayıfı olan öğrencileri geçirdi.

10 ve 11 sınıflarda daha önce 3 dersten başarısız olan kalırken yeni düzenlemede 3 dersten başarısız olan sorumlu geçmekte 4 dersten başarısız olan

sınıf tekrarına kalmaktadır.

Bu nedenle bakanlığın açıklama yapması gerektiğini hatta ve hatta yeni düzenlemeyi öğrenci lehine kullanarak geçirmesi gerektiğini vurgulamıştık.

Bir başka düzenleme ise toplamda 5ten fazla sorumlu ders bulunmaması hükmünün 6 ya çıkarılmasıydı.

Bugün e-okul da yaptığımız incelemeye göre MEB bu tür çocukları sessiz sedasız geçirmiştir. Hiçbir açıklamaya rastlamamamıza rağmen e-okulda düzeltme yapılmıştır.

Aşağıdaki karnede de görüleceği üzere

Öğrenci 2012-2013te 10.sınıfta okumaktadır.

Girdiği tüm sınavlardan sonra 10.sınıftan 3 dersten başarısız olmuştur.

Ayrıca 9.sınfıtan da 3 sorumlu dersi bulunan öğrenci sınıf tekrarına kalmamış Sorumlu olarak geçmiştir. E-okul bu işaretlemeyi yapmıştır.

Yani öğrencinin eski kurala göre hem 3 dersten başarısız olduğu için hem de 6 başarısız dersi olduğu için kalması gerekirken Sorumlu geçmiştir.

Karneden de görüldüğü üzere öğrencinin Sorumlu olduğu dersler;

m1

Şeklindedir.

MEBin bu konuda açıklama yapması gerekmektedir. Okullar resmi açıklama beklemektedirler ve bu karar olumlu bir karardır. Ayrıca 227 maddelik yeni yönetmelikle ilgili tereddütler de giderilmelidir.

m2

Örneğin;

- Daha önce Anadolu Liselerinde Ortalama ile sınıf geçmek için 3,00 ortalama gerekirken yeni yönetmelikte tüm okullarda 50 olarak belirlenmiştir. Anadolu yada Fen Liselerinde 2012-2013te 50 ortalamaya sahip olanlar sınıflarını geçebilecekler midir?

- Öğrencilerin sınav sonucuna itirazları okulda ya da ilçede oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirileceğine göre bu komisyonlarda (özellikle ilçelerdeki) görev yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek midir?

- Öğrencilerin sınav sonucuna itirazlarını kaç gün içerisinde yapmaları gerekmektedir? Yönetmelikte açık bir hüküm yoktur. Açıklanmalıdır.

- Mesleki çalışma dönemi olarak belirlenen okul açılıncaya kadar olan sürede görev yapmak kaydıyla yönetmelik yayımlandıktan sonraki 9-13 eylül tarihleri arasında öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödenecek midir?

- Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci okula gelmeye devam edebilir mi? Geçmişte bu konuda tartışmalar olduğundan açıklanmalıdır.

- Özellikle devamsızlıktan kalan öğrenciler ikinci dönemde de açık liseye kaydolabilmelidirler. Bu noktada bir engel yoktur fakat yönetmelikte yıl sonu diye belirtilmesi kafaları karıştırmıştır.

- Şu anda 40tan fazla mevcuda sahip şubeler kapatılacak mıdır?

- Şubedeki öğrenci sayısı 40ı aşıyorsa bu sınıfa öğrenci (naklen) alınabilir mi?

- Dersliğin yetersiz olduğu durumlarda 40ı aşan sınıflar için ne tür tedbir alınacaktır?

- Resim/Müzik derslerinde sınıf ikiye bölünebilir mi? (Yoksa ortak olduğu değerlendirilerek şubedeki herkes anlamsız bir şekilde aynı dersi okumak zorunda mıdır?)

- bu maddeleri sıralamak pekala mümkündür.

MEBi 3 dersten başarısız öğrencileri geçirmek şeklinde öğrenci lehine kullandığı bu tasarruf nedeniyle alkışlıyoruz. Bir de bu ve tereddüde düşülen konularla ilgili açıklama yayımlanmış olsa

Kaynak:Memurlar.Net