LGS Tercihlerinde Yerel (Sınavsız) Yerleştirme Öncelikleri

LGS Tercihlerinde Yerel (Sınavsız) Yerleştirme Öncelikleri
27-06-2018
LGS Tercihlerinde Yerel (Sınavsız) Yerleştirme Öncelikleri

Yerel yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

Yerel Yerleştirmede Öncelikler:

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacaktır.

b) Tercih edilen lise bakımından;

1) Öğrencilerin, ikamet adresine göre bulunduğu “Kayıt Alanı”ndan okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrencilerden; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenciler de “Diğer” Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacaktır.

ÖLÇÜT

DÜZEY

Kayıt Alanı

Kayıt Alanı

Komşu Kayıt Alanı

Diğer Kayıt Alanı

2) Bulunduğu “Kayıt Alanında” bir ortaokulda okuyan öğrenci, “Komşu Kayıt Alanı”nda bir ortaokulda okuyan öğrenciye göre; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenci de “Diğer” Kayıt Alanlarında okuyan öğrenciye göre avantajlıdır. Aynı Kayıt Alanında bir ortaokulda okuyan öğrencilerden bulunduğu “Kayıt Alanında” bir ortaokulda dönem olarak fazla okuyan öğrenci az okuyanlara göre daha avantajlı olacaktır.

ÖLÇÜT

DÜZEY

Kayıt Alanında Bir Ortaokulda

Ortaokulda Bulunuşluk

8 Dönem/7 Dönem/6 Dönem/5 Dönem

4 Dönem/3 Dönem/2 Dönem/1 Dönem

Komşu Kayıt Alanında Bir Ortaokulda

Diğer Kayıt Alanında Bir Ortaokulda

(Tayin, doğal afet, zorunlu nakile tabi olma, emekli olarak başka bir yere yerleşme nedenleriyle il dışından gelenlerin çocukları; Anne veya babası ayrılmış veya ölmüş, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen veya ikinci derece yakınlarının yanında ikamet edenler; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305’inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olanlar; 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya (Değişik ibare:RG-14/2/2018-30332) bakım tedbiri kararı verilenler; 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınanların bakmakla yükümlü olduğu çocuklar; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlar ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması

Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocukları; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olanlar; millî sporcu olan öğrenciler ile tutuklu ve hükümlü öğrenciler tercihlerini onaylattıkları okul müdürlüğüne durumlarını belgelemeleri halinde bu madde kapsamında puan kaybına uğramazlar)

3) Öğrencilerin tercih sıralamaları yerleştirme bakımından avantaj sağlayacaktır.

ÖLÇÜT

DÜZEY

1. Tercih

Tercih Önceliği

2. Tercih

3. Tercih

4. Tercih
5. Terrcih

4) Öğrencilerin Ortaokuldaki Başarı Puanı yerleştirmede değerlendirilecektir. Ortaokul Başarı Puanı 80,00-100 başarı diliminde olan öğrenciler, 60,00-79,99 başarı diliminde olan öğrencilere göre; 60,00-79,99 başarı diliminde olan öğrenciler de 60,00’ın altında başarı diliminde olan öğrencilere göre daha avantajlı olacaktır.

ÖLÇÜT

DÜZEY

Başarı Dilimleri

Ortaokul Başarı Puanı 80,00-100

Ortaokul Başarı Puanı 60,00-79,99

Ortaokul Başarı Puanı 60,00’ın Altında

5) Öğrencilerin sekizinci sınıfta okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecektir. Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5,5-10 gün olanlara göre; 5,5-10 gün devamsızlığı olan öğrenciler 10,5-15 gün olanlara göre; 10,5-15 gün devamsızlığı olan öğrenciler 15,5-20 gün olanlara göre; 15,5-20 gün devamsızlığı olan öğrenciler de 20 gün üzeri olanlara göre daha avantajlı olacaktır.

ÖLÇÜT

DÜZEY

Özürsüz Devamsızlığı

0-5 gün

5,5-15 gün

15,5-20 gün

20 günden fazla

6)Yerel yerleştirmede son ölçüt olarak yaşça küçük olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecektir.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

Toplam 8 yorum yapıldı.
  yorum hüsna
  2018-07-05 13:11:46
  Sınavı zor yaptılar herkes özel okula yönelsin diye.Sonra diyorlar Türkiye niye böyle,niye böyle olacak ortaokul öğrencisine ÖSYM sorusu sorarsaniz olacağı bu.2004 lüler olarak cok ŞAnsizsiz👽
  yorum Ayse
  2018-07-05 09:41:36
  Çocukların yaş kriterine bakılması çok sacma
  yorum Lgs maduru
  2018-07-05 08:15:19
  Ben bu sınav sistemini anlamıyorum . Hadi anladım sınavı hiç kimse kazanamasın diye zor yapıldı. Ama neden bu yerel yerleştirmede bizim evimize okulumuza bakıyorlar. H ıç düşünmüyorlarmı bu öğrencileri , benim evimin yanındaki okullokulların teog puanlpuanları 129 134 140 ben bu okullara ne yapmaya gideygideyim. Ben gitmek istemezsemde ailem gönderemez.
  yorum Adiga
  2018-07-04 16:18:20
  Ben sonrasında yine de ortalamadan önce girdiğimiz sınav puanına da bakacaklar diye biliyorum
  yorum Kaan
  2018-07-03 03:10:08
  Özel okula gidip para ile ortalama yükselten uyanıklar ne olacak şimdi size. Para kurtaracakmı sizi göreceğiz🤔.
  yorum Deniz
  2018-07-01 20:59:44
  Bence okulda bulunuşluk çok saçma. Özel okullardan geçenler ne yapacak.
  yorum Yağmur
  2018-06-30 23:24:11
  Bence çok iyi ben ozmn çok avantajliyim ben beğendim saten sınavın zor olacağı belliydi iyiki görmemişim diyorum.
  yorum Berra
  2018-06-29 19:45:19
  Çok saçma,bence ikk olarak öğrencilerin ikametgah adreslerinden önce okul başarı puanlarına bakılmalı. Böylesi daha asıl olurdu.
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sürekli güncellenen içeriği ile kendini daima yeni tutabilen sınav siteniz sorubak.com
resim

EN GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ

Eğitim alanında ki en güncel haberlere anında erişim sağlayabilirsiniz.
resim

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

Web sitemizde yer alan içeriklere kolay ulaşabilmeniz için arayüzü özenle tasarladık.
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sorubak.com olarak tüm sınavlar hakkında detaylı bilgileri web sitemize özenle ekliyoruz.