LGS tercihlerinde sık sorulan 32 soru ve cevapları

LGS tercihlerinde sık sorulan 32 soru ve cevapları

1 Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili duyuruların takibini nerden yapmalıyım?

Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm duyurulara http://www.meb.gov.tr ilehttps://e-okul.meb.gov.tradreslerinden ulaşılabilir. Ayrıca bu süreçte yapılması gereken işlemlerle ilgili herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de bilgi alınabilir.

2 Okul Adları, Tercih Kodları ve 2018 Yılı Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimlere nasıl ulaşabilirim?

2019 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Tercih Rehberlerihttps://e-okul.meb.gov.tradresinde yayınlandı.

3 Orta Öğretim Kurumlarına Tercihler hangi tarihler arasında ve hangi adresten yapılacaktır?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden 01-12 Temmuz 2019 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

4 Tercihlerin okul müdürlüklerine onaylatılması zorunlu mudur?

Tercihler belirlendikten sonra mezun olunan ortaokul veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurularak, okul müdürlüğüne 01-12 Temmuz tarihleri arasında onaylatmak vetercihlerin bir çıktısını imza karşılığında almak zorunludur.

5 Tercih başvurumu onaylattırdım. Düzeltme yapabilir miyim?

Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için kılavuzda belirtilen 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptali talebinde bulunabilecektir. Okul müdürlüğü tarafından düzeltme işlemi için açılantercihbaşvuruları öğrenci/veli tarafından düzeltilerek kaydedildikten sonra okul müdürlüğü tarafından onaylanması ve onaylıtercihbilgilerinin veli imzalı nüshasının alınması gerekmektedir.

6 Tercih danışmanlığı hizmeti verilecek mi?

01-12 Temmuz 2019 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulantercihdanışmanlığı komisyonları tarafından talep eden öğrencileretercihdanışmanlığı hizmeti verilecektir.

7 Merkezi Yerleştirmede öğrencilerintercihlerine rehberlik etmek için hangi hizmetler sunuluyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019 Merkezi Sınav sonuçlarına göre öğrencilerintercihlerine rehberlik etmek üzere 2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi geliştirilmiştir. e-Okul platformunda yer alan bu araç ile öğrenciler istedikleri il ve ilçede, belirledikleri yüzdelik dilimler arasında merkezi sınavla öğrenci alan okulları ve bu okullarla ilgili detaylı bilgileri kolayca görebilmektedir. İki giriş seçeneğine sahip olan Tercih Rehberine öğrenciler kişisel bilgileri ile giriş yaptığında Türkiye geneli ve il düzeyindeki yüzdelik dilimlerini görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019 yılında merkezi sınav puanıyla öğrenci olan okulların 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri paylaşılmıştır.

8 Yerel Yerleştirmede öğrencilerintercihlerine rehberlik etmek için hangi hizmetler sunuluyor?

Öğrencilerin Yerel Yerleştirme kapsamında yapacaklarıtercihlere rehberlik etmek amacıyla 2019 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi e-Okul platformunda geliştirilmiştir. Öğrenciler bu rehbere kişisel bilgileri ile giriş yapmakta ve ikamet adreslerine göretercihedebilecekleri okullar "Kayıt Alanı", "Komşu Kayıt Alanı" ve "Diğer Kayıt Alanı" şeklinde gruplandırılmaktadır. Öğrenciler Yerel Yerleştirme kapsamındatercihedebilecekleri okulların detaylı bilgilerine de bu rehber aracılığıyla ulaşabilmekte ve okul türlerine göre filtreleme yapabilmektedir.

9Yurtdışında sınava giren öğrencilertercihlerini nasıl yapacaklardır?

Yurt dışında sınava giren öğrenciler e-Okul sisteminde kayıtlı ise https://e-okul.meb.gov.tr adresindentercihlerini yapacak ve okul müdürlüklerine onaylatacaktır. Yurt dışında sınava girip e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise sınavla öğrenci alan okullar içintercihlerini Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ekinde yer alan "Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurtdışından Başvuran Öğrenciler İçin Tercih Ön Çalışma Formu Ek-2" formunu doldurarak yapacaktır.

10 Özel ortaöğretim kurumlarına veya yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt işlemini tamamlayan öğrencilertercihyapabilecek mi?

Özel ortaöğretim kurumlarına veya yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt işlemini tamamlayan öğrencileretercihekranı açılmayacaktır. Ancak öğrencilertercihsüresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumundatercihte bulunabileceklerdir.

11Özel okula kesin kayıt yaptıran bir öğrenci yerleştirmeye esas nakil dönemindetercihte bulunabilir mi?

Özel ortaöğretim kurumlarına kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler yerleştirmeye esas nakil dönemindetercihte bulunabilirler.

12Yerel Yerleştirme nedir?

Yerel Yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirme işlemidir.

13 Yerel Yerleştirmede kaçtercihyapılabilir?

Yerel Yerleştirmedetercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okultercihinde bulunabileceklerdir. Yapılantercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.

14 Yerel Yerleştirmedetercihler nasıl yapılacak?

Yerel Yerleştirmede tanınan 5 (beş)tercihhakkının tamamını kullanmak zorunlu değildir. Ancak 5 (beş)tercihhakkının tamamının kullanılması yerleşme ihtimalinizi artıracaktır. Yerel Yerleştirmedetercihlerden ilk 3 (üç) okulun Kayıt Alanından seçilmesi zorunludur. Öğrenciler aynı okul türünden en fazla 3 (üç) okulutercihedebileceklerdir.

15 Denizcilik Alanı olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinitercihetmek istiyorum. Sağlık Raporu almam gerekli mi?

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı; denizcilik alanı bulunan okullarıtercihetmek isteyen öğrencilerin, resmi ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunu belirten "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" alması gerekmektedir.

16 Yerel Yerleştirmedetercihedilen okullara yerleştirmede Kayıt Alanı, Komşu Kayıt Alanı, Diğer Kayıt Alanı etkisi nedir?

Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okultercihetmeleri durumunda, aynı okuluterciheden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

17 Yerel Yerleştirme nasıl yapılacaktır?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl-sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

18 Merkezi Yerleştirme nedir?

Merkezi Yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarınatercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

19 Merkezi Yerleştirmedetercihyapabilmek için yerel yerleştirmetercihi yapmak zorunlu mudur?

e-Okulda kayıtlı öğrencilerin, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullarıtercihedebilmesi için yerel yerleştirmetercihi yapması zorunludur.

20 Öğrenciler, merkezi sınav puanına göre öğrenci alan okullardan kaçtercihyapabilirler?

Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar içintercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okultercihinde bulunabilecektir.

21 Merkezi Yerleştirme nasıl yapılacak?

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır. Merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,tercihönceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

22 Merkezi Sınavla ve Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil döneminde Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan bir okulutercihettiklerinde kayıt alanı ve okul türü ile ilgili bir kısıtlamaya tabi olacak mı?

Merkezi sınavla öğrenci alan okullara veya Yerel Yerleştirme kapsamında öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil döneminde kayıt alanı veya okul türü kısıtlamasına tabi olmamaktadırlar.

23 Pansiyonlu okultercihinde bulunmak zorunlu mudur?

Pansiyonlu okultercihi yapmak zorunlu değildir. Öğrenci isterse bu bölümden de aynı okul türünden en fazla 3 (üç) okulu seçmek üzere 5 (beş)tercihyapabilir.

24 Pansiyonlu Okullara Yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerel Yerleştirme kapsamında herhangi birtercihine yerleşemeyen ve boş kontenjanı kalan pansiyonlu okullarıterciheden öğrenciler, pansiyonun kız ve/veya erkek kontenjanını ve Yerel Yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde yerleştirilir. Ancak yatılılığa ilişkin durumları Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

25 Kaç gruptatercihyapılacaktır?

Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere öğrenciler 3 (üç) gruptatercihyapabileceklerdir. Merkezi Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) gruptatercihyapabileceklerdir.

26 Yerleştirme önceliğitercihgrupları arasında nasıl yapılacaktır?

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okultercihlerinden birine yerleşmiş ise Yerel Yerleştirmetercihleri dikkate alınmayacaktır. Ayrıca Yerel Yerleştirmetercihleriyle bir okula yerleşmiş ise, Pansiyonlu Okultercihleri dikkate alınmayacaktır.

27 Mülakat Sınavıyla Öğrenci Alacak Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden birine yerleştirildim. Mülakat sınavına katılmak zorunda mıyım?

Merkezi sınav puanı ve mülakat ile öğrenci alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ve eğlence hizmetleri alanlarınıtercihedecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekir.

28 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri nasıl olacak?

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, merkezi sınav puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2019/2020 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 27 Haziran-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

29 Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.

30 Yerleştirmeye esas nakillerde boş kontenjan yoksa nakil başvuru yapabilecek miyim?

Nakil başvuruları, yerleştirmeye esas nakil başvurularında okulların boş kontenjanları dinamik olarak değiştiği içintercihedilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir.

31 Yerleştirmeye esas nakil işlemleri içintercihbaşvuruları ne zaman yapılacaktır?

Yerleştirmeye esas nakil işlemi için;tercihbaşvuruları 29 Temmuz-02 Ağustos 2019 ve 05-08 Ağustos 2019 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde öğrenciler, her okul türünden en fazla 3 (üç) okultercihinde bulunabileceklerdir.

32 Öğrenciler yerleştirildikleri okula nasıl kayıt yaptıracaklardır?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

01-07-2019