LGS Tercihlerinde Genel Yüzdelik Dilim mi? İl Yüzdelik Dilim mi?

LGS Tercihlerinde Genel Yüzdelik Dilim mi? İl Yüzdelik Dilim mi?
LGS Tercihlerinde Genel Yüzdelik Dilim mi? İl Yüzdelik Dilim mi? Kullanılacak?

2022 Merkezi Sınava 2021-2022 eğitim-öğretim yılında sekizinci sınıfta eğitime devam eden 1.236.308 öğrencinin tamamının başvurusu otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. 2020 ve 2021 yıllarına benzer şekilde, Merkezi Sınava katılımın yüksek olduğu belirlenmiştir. Sınav başvurusu otomatik olarak yapılan 1.236.308 öğrenciden 1.031.799u (%83,46) sınava katılmıştır.

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifade edilmiş halidir. MEB sizin Türkiyede veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini yayınlıyor. Yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir.

Peki, yüzdelik dilim nedir?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiyede veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGSye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

Sonuç olarak LGS tercihlerini yaparken kesinlikle genel yüzdelik dilime bakmalısınız. Çünkü A şehrindeki bir okula B şehrinden de öğrenciler tercihte bulunabilir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER