LGS de öğrencilerin %72 si 300 den aşağı puan aldı.

LGS de öğrencilerin %72 si 300 den aşağı puan aldı.

2021 Merkezi Sınava katılan 1.038.492 öğrenci bulunmaktadır. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 97dir. Bu öğrencilerin 36 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir.

Öğrencilerin 2021 Merkezi Sınavda elde ettikleri merkezi sınav puanları dağılımı Grafik 8de verilmiştir. Grafik 8de görüldüğü gibi öğrencilerin merkezi sınav puanları sağa çarpık bir dağılım göstermektedir. Ortalaması 268,35 ve standart sapması 66,88 olarak hesaplanan dağılımda öğrencilerin %5,61i 400-500 puan aralığında bulunmaktadır. 300-399 puan aralığında ise öğrencilerin %21,52si yer almaktadır.

Merkezi sınav puanı dağılımında öğrencilerin en yoğun (%62,17) bulunduğu aralığın 200-299 olduğu görülmektedir. 2020 yılı ile kıyaslandığında öğrencilerin en yoğun bulunduğu aralığın değişmediği ifade edilebilir