LGS de matematik zordu

LGS de matematik zordu

8. sınıf öğrencilerinin "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"ı bugün gerçekleşti. Uzmanlar sınavda matematiğin belirleyici olduğunu kaydetti.

"Karşılaştırma içeren soru tipine de yer verilmiş"

Türkçe sorularının bir önceki sınav sistemi ile karşılaştırdığında soru tiplerinde farklılık olduğunu kaydeden Uğurludural, "Sınavda okuma, anlama ve yorumlama becerisi ile beraber sözel mantık ve ortak metin üzerinden çoklu sorulara yer verilerek akıl yürütme becerisinin de ölçüldüğü ortaya çıkmıştır.

"Sınavda sosyal bölüm soruları zorlamadı"

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularını içerik bakımından inceleyen Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel, "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorular açık anlaşılır, 8. sınıf kazanımlarına uygun ve TEOG sınavına göre daha kolay sorulardan sorulmuştur.

"İngilizce sorularında geçen yıllara göre değişiklikler vardı"

İngilizce sorularını değerlendiren Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Altan Azaplar, "İngilizcede açık, anlaşılır ve 8. sınıf kazanımlarına uygun sorular sorulmuştur. TEOG ve SBS sınavlarının aksine bu sene bir ilk olarak soru yönergeleri İngilizce olarak yazılmış olup, grafik ve tablo yorumlama sorularına yer verilmemesi dikkat çekicidir. Yine geçmiş yıllarda yapılan TEOG sınavları ile bu sınav karşılaştırıldığında, resimlerin kullanıldığı soru sayısının arttığı görülmüştür. 

"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde ezber sorular çıkmadı"

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünün sorularının açık, anlaşılır ve net ifade edildiğini belirten Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan, "Tüm sorular 8. sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sınavda bilgi ve yorum düzeyinde sorular yer almaktadır. 

"Fen Bilimleri bölümünde eşit konu dağılımı yapılmış"

Fen Bilimleri bölümünde konu dağılımının orantılı olarak hazırlandığını belirten Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün, "Sorular MEB tarafından yayımlanan konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmış deneysel içeriğe sahip olan soru tiplerinin ağırlıkta olduğu bir sınavdır. Soru metinleri anlaşılır bir dille yazılmış olup konuya hakim olmanın yanı sıra; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir

"Sınavın belirleyicisi Matematik bölümü oldu"

"Sınavın tamamını dikkate aldığımızda bu sınavın belirleyici dersinin matematik olduğu görülmektedir" diyen Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez ise , "Matematik testinin tamamı göz önüne alındığında öğrencilerden okuduğunu anlaması, analiz etmesi ve yaptığı çıkarımlarla çözüme ulaşması beklenmektedir. Bununla birlikte TEOG sınavıyla kıyasladığımızda bir soru içerisinde birden fazla kazanımın sorgulandığı sorular bu sınavın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Sınavının yarısının zor geri kalanının ise orta güçlükte olduğunu söylemek mümkündür.