LGS 2021 sınavına kaç öğrenci girdi?

LGS 2021 sınavına kaç öğrenci girdi?

Sınav Başvurusu Yapılan (otomatik) : 1.243.830

Sınava Katılan : 1.038.492

Yukarda belirtiği gibi, salgına karşı alınan önlemler dolayısıyla 2021 Merkezi Sınava 2020-2021 eğitim-öğretim yılında sekizinci sınıfta eğitime devam eden 1.243.830 öğrencinin tamamının başvurusu otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

2020 yılına benzer şekilde, salgın döneminde gerçekleştirilmesine rağmen Merkezi Sınava katılımın yüksek olduğu belirlenmiştir. Sınav başvurusu otomatik olarak yapılan 1.243.830 öğrenciden 1.038.492si (%83,49) sınava katılmıştır.