Kütüphane Kaynakları Tespiti ve Seçimi Komisyonu nasıl oluşturulur?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinin 10.maddesi gereğince

Okul kütüphanelerinde bulundurulacak kaynaklar;
a) Basılı kaynaklar: Her tür eğitici ve öğretici kitap, dergi, broşür, poster, kupür ve resimlerden,
b) Teknolojik kaynaklar: Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, her tür eğitici ve öğretici bilişim teknolojisine yönelik CD-ROM, DVD ile film, video kaset, plak, ses kasedi ve elektronik ortam içerisindeki araç ve gereçten oluşur.


Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimini yapacak komisyon;okul müdürünün başkanlığında,

 • ilgili zümre başkanları,
 • kütüphanecilik kulübü danışman öğretmeni,
 • kütüphanecilik kulübü temsilcisi,
 • okul-aile birliğinden bir üye,
 • okul öğrenci meclisi başkanı,
 • kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulur.
 • Kaynaklar, Bakanlıkça uygun bulunarak Tebliğler Dergisinde yayımlanan ders kitapları ile 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin ders kitapları dışındaki kitaplar ile eğitim araçlarının incelenmesi, seçimi ve kullanımı ile ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak seçilir. Kitap seçiminde, öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen istekler de dikkate alınır. Ayrıca, bilimsel nitelikte yayın yapan resmî kuruluşların yayımı olan eserler, herhangi bir seçime tabi tutulmadan kütüphanelerde bulundurulur. Kütüphane kaynakları; Başkanlıktan gönderilenler ile satın alma, bağış ve imkânlara göre değişim yoluyla sağlanır. .

  İLGİLİ DOSYALAR:

  İlgili Yönetmeliği buradan indirebilirsiniz: