Kur an-ı Kerim ve Hz. Muhammed in Hayatı derslerinde neler öğretilecek?

Kur an-ı Kerim ve Hz. Muhammed in Hayatı derslerinde neler öğretilecek?

Kuran ve Hz.Muhammed Derslerinde Neler ÖğretilecekHz. Muhammedin hayatı ile birlikte Kuran-ı Kerim dersi de artık ortaöğretim programında. Ders müfredatı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ın onayından geçti. Hedef öğrencilere Kuranı doğru ve güzel okumayı öğretmek, bazı sure ve ayetleri kurallarına göre ezberletmek. CNN TÜRK, Kuran-ı Kerim dersinin içeriğini de açıklıyor.

Kuran-ı Kerim haftada iki saat seçmeli ders olarak alınabilecek. Bu yıldan itibaren uygulanacak dersin müfredatı Talim Terbiye Kurulu onayından geçti.

Dersin amacı Kuran-ı Kerim okumayı öğrencilere öğretmek, mesajını verebilmek...

İşte ders programı ayrıntıları...

5. sınıf müfredatı
- Öğrenciler bu dersle ilk olarak 5. sınıfta tanışacak. Ve ilk derste Kuran-ı Kerimi niçin okumalıyız sorusuna yanıt arayacaklar.
- Kuran-ı Kerimi tanıyalım ünitesinde Kuran kıssaları, duaları, kavramları hakkında bilgi sahibi olacaklar
ikinci ünitede ise kuran okumayı öğrenecekler.
- Harfler, harflerin okunuşu, hareketler öğrencilere tek tek öğretilecek. Öğrenmelerini kolaylaştırmak için koro halinde seslendirmeleri sağlanacak. Ve Kuran okumayı öğrendikleri zaman Bakara suresini okuyacak, subhaneke, salli barik, ihlas, kevser gibi duaları ezberleyecekler.

6. sınıf müfredatı

- 6. sınıfta Kuran-ı kerimi güzel okumanın önemi üzerinde durulacak. Ve öğrencilere tevcit, yani kurallarına göre güzel  okuma dersi verilecek. Dua, zikir, tesbih ve secde kavramları hakkında bilgiler de bu dersin kapsamı içinde.
- Öğrenciler 6. sınıfta Bakara ve Yasin surelerini okuyacak, Amentü, Felak, Nas gibi sureleri ezberleyecek

7. sınıf müfredatı

- Öğrenciler 7. sınıfa geldiklerinde Kuran-ı Kerimin islam dinindeki yerini öğrenecek, mesajını anlamaya çalışacak. 
- Kuran okuma çalışmalarında da bir aşama daha ilerlenecek. Harfleri uzatma, harflere vurgu yapma gibi bilgiler verilecek.
- 7. sınıfta ezberlenecek dualar arasında Kafirun, Fil, Kureyş, Maun sureleri yer alacak.
- Öğrenciler anlamlarını da öğrendikleri bu sureleri koro halinde tekrar ederek ezberlemeye çalışacak

8. sınıf müfredatı

- 8. sınıfta da yine Kuran-ı Kerimin mesajları üzerinde durulacak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf gibi peygamberlerin kıssaları öğrenilecek.

- Furkan, Rahman, Cuma gibi ayetlerin okunacağı derste Asr, Kadir suresi ve Ayetül Kürsi anlamlarıyla birlikte ezberlenecek. 
"Hz. Muhammed" dersinde ne öğretilecek?
Bu yıldan itibaren ilk kez ortaokullarda seçmeli dersler arasında Hz. Muhammedin hayatı da öğretilecek. CNN TÜRK, Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan ders müfredatına ulaştı. Bu dersi seçen öğrencilere, "bir insan" olarak İslamın peygamberi anlatılacak.
CNN TÜRK, Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan Hz. Muhammedin hayatı ders programına ulaştı. Hazırlanan programa göre bu ders için 6 farklı öğrenme alanı belirlendi. Bu öğrenme alanlarıyla Hz. Muhammedin hayat hikayesi, günlük yaşamı, sosyal yaşamı, aile ve toplumsal ilişkilerini öğrencilere öğretmek hedefleniyor. 
Dersi seçen öğrencilere, hangi sınıfta olurlarsa olsunlar, önce Hz. Muhammedin hayat hikayesi anlatılacak. Doğumu, çocukluğu, gençliği, peygamberliği ve vefatına ilişkin bilgiler verilecek ve günlük hayatı her sınıfta farklı bir açıdan ele alınacak.
 Örneğin 5. sınıfta Hz. Muhammedin temizlik anlayışı işlenecek. Temizliği, inancın bir gereği olarak gördüğü vurgulanacak. Ağız ve diş sağlığına, beden temizliğine, kılık kıyafet temizliğine verdiği önem çocuklara anlatılacak. Yıkanma, saç bakımı, tıraş olma, tırnak kesme, tuvalet adabı, el ve yüz temizliğine ilişkin söz ve uygulamaları öğrencilere açıklanacak.
6. sınıfta ise öğrenciler, İslam peygamberinin beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olacak. Beslenmede ölçülü davrandığı, yiyecekleri israf etmediği, hijyene önem verdiği üzerinde durulacak. Yiyecek ve içecekleri ikram etmeye teşvik konusundaki davranışları öğrencilere anlatılacak.
Öğrenciler 7. sınıfa geldiklerine ise Hz. muhammedin neler giydiğini öğrenecek. Öğrenciler, Hz. Muhammedin, güzel ve temiz giymeye teşvik ettiğini, kişisel bakımına dikkat ettiğini, düzenli ve uyumlu giydiğini bilecekler. "Özel bir kıyafeti olmadığı, iklim ve şartlara göre giyindiği"nin altı çizilecek.
8. sınıf ders programında Hz. Muhammedin eğlence ve spor anlayışı işlenecek. Spora teşvik ettiği, çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenlediği, hayatında oyun ve sporun yer aldığı öğrencilere anlatılacak. Bir de Hz. Muhammedin zaman zaman şakalar yaptığı, müzik ve eğlence ile ilgili ortaya koyduğu ölçüler de dersin konuları arasında olacak.
Derslerde sadece Hz. Muhammedin gündelik hayatı da işlenmeyecek. Duaya verdiği önem, komşuluk ve akraba ilişkileri, iletişim dili, insan hakları ve adalet konusundaki görüşleri ve yaptığı ibadetler de farklı sınıflarda ele alınacak. "Örnek bir insan" temasıyla öğrencilere tüm hayatı bu kapsamda anlatılacak. 
cnnturk