KPSS girerken yanınıza şu belgeleri alın.

KPSS girerken yanınıza şu belgeleri alın.

Sorubak Bilgi

ÖSYM yayınladığı KPSS başvuru kılavuzunda önemli bilgiler yer alıyor. Bunlardan en dikkat çekenlerinden birisi de sınava girişti adayın yanında bulundurulacağı belgeler.

3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, Başkanlığımızın sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında gerekli güvenlik tedbirlerini alacağı ve görev, yetki ve sorumluluk alanına giren bütün konularda idari düzenlemeler yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre her yıl milyonlarca adayın girmiş olduğu sınavların düzenlenmesi, sonuçlarının açıklanıp sonrasında yerleştirilmesinden sorumlu olan Başkanlığımızın son derece dikkat ve sıkı denetim gerektiren görevlerini ifa ederken bazı şartlar getirebileceği açıktır. Bu çerçevede; Merkezimizce uygulanan sınavlardaki güvenlik tedbirlerine ilave olarak yeni güvenlik tedbirleri alınması yoluna gidilmiş; sınav yapılmadan önce, sınava girişte ve sınav esnasında uygulanacak bu tedbirler ile bu tedbirleri içeren kurallara uymayanlara uygulanacak yaptırımların neler olduğu, Basın İlan Kurumu vasıtasıyla Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerde çeşitli tarihlerde ilan edilmiş, Merkezimiz resmi internet sitesinde duyurulmuş ve sınav kılavuzlarında da bu kurallara yer verilmiştir. Bu kurallar, adayların hangi bina, salon ve sırada sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş Belgelerine de açıkça yazılarak, adaylar sınav öncesi bir kez daha bilgilendirilmiştir.

Belirtilen güvenlik tedbirleri kapsamında bu tedbirleri içeren kuralları önceden bilen ve kabul eden adaylardan sınava girişte fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport kabul edilmekte, başka hiçbir belge özel kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya süresi geçerli pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan aday, sınava alınmamakta; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılmaktadır.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 29 Haziran 2012 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru yaptıkları her oturum için ayrı ayrı edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını ilgili oturumda yanlarında bulundurmak zorundadır. Ancak belgenin arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır