Kanser'e

Erittin adamı,küle döndürdün.
Kıydın canlarına,cellatmısın sen?
Dağ gibi yiğidi,kıla çevirdin.
Alan canlarını, azrail misin?

Altmışbeşte babannemi beyninden
Amca,dayı,annem aldın ciğerden.
Kayın babam gitti, safra keseden
Kanser söyle bana azrail misin?

Annem benim ciğerimin paresi
Amcam,dayım olur baba yarısı.
İnşallah alırsın,bana darısı
Kanser söyle bana azrail misin?

Sevdiklerim,birer birer gittiler
Geride olanlar, figan ettiler
Seni bana,şifa diye sattılar
Kanser söyle bana azrail misin?

Kayın babam, dağ gibi bir ademdi.
Oturup sofrada,bir kuzu yerdi.
Gitti mi,toprağı eler gelirdi
Kanser söyle bana azrail misin?

Osman dayım canım,boylu bosluydu.
Yüzü güleç idi, gönlü yaslıydı
Kırkyedi doğumlu altmış yaşlıydı
Kanser söyle bana azrail misin?

Amıcam tüccardı, para içinde
Bir eli yağdaydı, ballar işinde
Depolar,kamyonlar,hanlar peşinde
Kanser söyle bana azrail misin?

Annem garibandı,çok çalışkandı.
Acılar içinde, derdine yandı
Gencecik yaşında, yuvasız kaldı
Kanser söyle bana azrail misin?

Babannem,küçüktüm koyduda gitti.
Bağlarda derdine türküler yaktı.
Sevdiklerim bana hasret bıraktı
Kanser söyle bana azrail misin?

Şimdi duyuyorum gencecik yaşta.
Zenginde,fakirde baharda kışta
Eriyip biterler, her yakarışta
Kanser söyle bana azrail misin?

Âsarım ne deyim,ciğerim yandı.
Aklıma geldikçe,hicranım arttı.
Çaresi bulunmaz,canıma yetti
Kanser söyle bana azrail misin?

Tevfik Tükenmez

Benzer Şiirler: Kanser Haftası Şiirleri