İnsan Hakları Şiiri

İnsan Hakları Şiiri

İnsan hakları,insanların sadece birey olmakla kazandıkları haklardır. Genel olarak; insan olarak taşıdıkları değerin sömürü, baskı, kıyım gibi her türlü güç karşısında korunması ilkesine dayanır. Tanımı ve sınırları konusunda tam bir anlaşmaya varılamasa da temel bazı varsayımlar üzerinde anlaşılır. İnsan Hakları bildirgesine göre herkes, cinsiyet, ırk, renk,din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir.

Ülkemizde insan hakları, çeşitli uluslararası hukuk anlaşmaları ile koruma altına alınmıştır. 1982 Anayasasının 90. maddesine göre uluslararası hukuk kurallarının iç hukuka karşı üstünlüğü kabul edilmiştir.

10 Aralık tarihini içine alan hafta İnsan Hakları Haftası olarak anılmaktadır.

Peki Haklarımızın Ne Kadar Farkındayız?

Özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi kavramlar, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'nden sonra yayınlanan İnsan Hakları Bildirgesinde gerçek yerini almıştır. Size bu önemli haftayı anlamlı bir şekilde dile getiren Hasan ŞEN'e ait İnsan Hakları Şiiri paylaşmak istiyorum.

İnsan Hakları şiiri

İnsanlığa önem verip,
Bu bildiride yayınlandı.
Bütün insanlık sevinip,
Derin uykudan uyandı.

O evrensel bildiride,
İnsan Hakları var, dinle,
bildiriyi okuyalım,
arkadaşım gel seninle.

Tüm insanlar hür doğarlar,
Dil, din, ırk, renk bakımından,
Ayrı bile bulunsalar,
Kaybetmezler haklarından.

Köleliği çirkin bulur,
Özgür olmayı savunur.
İnsanları sevdiğine,
Bütün dünyaya duyurur.

Çarptırılmaz hiçbir kimse,
İnsanlık dışı cezaya.
Karışamaz hiçbir kuvvet,
Ne almaya, ne satamaya.

Hasan ŞEN

Daha Fazla İnsan Hakları Şiiri İçin Tıklayınız

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER