İlksandan çok önemli bir duyuru

Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı karar gereği Sandık üyesi sınıf öğretmenlerimize alan değişikliği hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda branş öğretmenliğine geçen sınıf öğretmenlerimizin maddi kayıplarının önlenmesi amacıyla, Sandık Anastatüsünün 18inci maddesi ile Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 11inci maddesinde düzenlenme yapılarak, 01/06/2012 tarihinden itibaren Sandık üyeliğini devam ettirme hakkı tanınmış olup, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra düzenleme yürürlüğe girecektir.
Üyelerimizin bu düzenlemeye rağmen, Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin hükümlerine göre Sandık üyeliğinden ayrılmaları halinde; feragat edecekleri emekli yardımı ile alacakları birikmiş aidatları ve yasal faizi aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.
Tablo 1
Feragat edilen emekli yardımı / Alacakları birikmiş aidat ve yasal faiz toplamı
10 yıllık üye :9.464,00 / 3.406,00
20 yıllık üye :13.260,00 / 4.536,00
30 yıllık üye :15.828,00 / 5.434,00
Ayrıca Sandık üyeliğinden ayrılan üyemizin ikraz borcu mevcut ise, Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 18inci maddesi ile İkraz Yönetmeliğinin 20inci maddesi gereği hesaplanan ikraz borcu birikmiş aidat toplamından mahsup edilerek, kalan ikraz borcu mahsup edilir. Kalan ikraz borcu aylıklar halinde ödemeye devam edilir.
Tüm üyelerimizin bilgilerine arz olunur.
Üyelerimizden gelen yoğun istek üzerine, alan değişikliği nedeniyle branş öğretmenliğine geçen üyelerimizin Sandık üyeliğini devam ettirmek için üyelerden istenilen Üyelik Devam Dilekçesi ekte sunulmuştur.
Üyeliğini devam ettirmek isteyen üyelerimiz, Sandık aidat kesintilerini devam ettireceklerdir. Üyelik devamı dilekçelerini de en kısa sürede doğrudan İLKSAN Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
Tüm üyelerimizin bilgilerine arz olunur.
ÜYELİK DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER