İlkokul ve Ortaokullarda ders ve teneffüs süreleri nasıl belirlenir?

İlkokul ve Ortaokullarda ders ve teneffüs süreleri nasıl belirlenir?

İlkokul ve Ortaokullarda Dinlenme ve Etüd Saatleri

Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Gerektiğinde dersin özelliği ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak blok ders uygulaması yapılabilir. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayrılır.
Beslenme yapılan teneffüsün süresi 20 dakikadır.
 Normal öğretim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 60 dakika süre verilmesi esastır. Ancak, bu süre, valiliklerce okul ve çevrenin şartlarına göre de düzenlenebilir.
  Yatılı bölge ortaokullarında etüt için günde iki ders saati ayrılır.
Özendirici önlemlerle ilköğretim kurumlarında ana sınıfı açılması ve öğrenci sayısının artırılması sağlanır. Okulun öğretim şekline bakılmaksızın ana sınıflarında ikili eğitim yapılır.
Ancak, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde yarım gün eğitim de yapılabilir.
Burhan DEMİR
Eğitim Yöneticisi