İlkokul sene başı öğretmenler kurulu gündem maddeleri 2015-2016

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİDİR.
Toplantı Tarihi : 02.09.2015 Çarşamba Günü Saat 09:00
Toplantı Yeri : Çok Amaçlı Salon
Toplantı No : 01
GÜNDEM
Açılış ve Yoklama.
Bir önceki toplantının değerlendirilmesi.
2015-2016 Eğitim Öğretim yılında görev yapacak Kurul yazmanlarının seçimi (2 Asil-2 Yedek üye)
Milli Eğitim Bakanlığı Okul öncesi ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği ve değişikliklerin gözden geçirilmesi. 25 Haziran 2015 – 29397 sayılı R.G
Sosyal etkinlikler yönetmeliğinin değerlendirilmesi.
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının değerlendirilmesi.
Öğretmen Mesleki çalışmaları değerlendirilmesi.
Ünitelendirilmiş ders planları ve müfredat.
Ders programları ve çalışma takvimi.
Okul Zümreleri (3-4 Eylül 2015)
İlköğretim Haftası Programı (28 Eylül – 02 Ekim)
Bayrak törenleri ve kutlanacak milli bayramlar.
Atatürkçülük konularının planlara yansıtılması.
Kaynaştırma özel eğitim ve Bep planları ve destek eğitimi.
PDR çalışmalarının planlanması ve sınıf rehberlik faaliyetleri.
2015-2016 öğrenci başarısını yükseltmek için yapılacak planlamalar.
Okulun fiziki yapısı, donanım altyapısı ve yeni açılacak olan spor salonunun durumunun değerlendirilmesi.
Öğretmen nöbet hizmetleri ve nöbet başlama ve bitiş saatlerinin karara bağlanması.
Personelin mali ve özlük haklarının takibi konusunun değerlendirilmesi.
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması. (Geziler, yarışmalar, spor faaliyetleri, müzik, halk oyunları, gösteri, konferans, panel, söyleşi vb.)
2015-2016 da kurulacak öğrenci kulüplerinin belirlenmesi.
Kutlama komisyonunun oluşturulması ve kutlanacak gün ve haftaların belirlenmesi.
Okul Aile Birliği işlemleri ve veli toplantıları.
Kurulacak kurul ve komisyonlar.
a) PDR yürütme komisyonu
b) Tif Sayım Komisyonu (Müdür Yard. Başkan, 2 Asıl, 2 yedek üye)
c) Satın Alma Komisyonu (Müdür Yard. Başkan, 2 Asıl, 2 yedek üye)
d) Okul Aile Birliği ( 1 Asil, 1 yedek üye)
e) Okul Aile Birliği Denetleme Kurulu (1 Asil, 1 yedek üye)
f) Kantin Denetleme Kurulu (Müdür Yard., 2 Asıl, 2 yedek üye)
g) Servis Araçlarını Denetleme Kurulu (Müdür Yard. ve 1 Asıl, 1 yedek üye)
h) Eser İnceleme Komisyonu. (Müdür Yard. ve 3 Asıl, 3 yedek üye)
i) Krize Müdahale Ekibi. (Müdür Yard. ve 2 Asıl, 2 yedek üye)
j) Kitap Dağıtım Komisyonu. (Müdür Yard. ve 2 Asıl, 2 yedek üye)
k) Web yayın ekibi. (Müdür Yard. ve 1 Asıl, 1 yedek üye)
l) Okul öğrenci meclisi. (Müdür Yard. ve 1 Asıl, 1 yedek üye)
m) Okul Zümre Başkanlar Kurulu.
n) Okul Servisleri ve Sandık Kurulu. (Müdür Yrd., Rehber Öğr., 2 Asıl, 2 yedek üye)
o) Muayene Kabul Komisyonu (Müdür Yard. ve 2 Asıl, 2 yedek üye)
p) Taşınır Değer Tespit Komisyonu (Müdür Yard. ve 2 Asıl, 2 yedek üye)
q) Sosyal Etkinlikler Kurulu (Müdür Yard. ve 2 Asıl, 2 yedek üye)
r) Afet ve Yangın Önleme Ekibi. (Müdür Yard. ve 2 Asıl, 2 yedek üye)
s) Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu (Müdür Yard. ve 2 Asıl, 2 yedek üye)
t) Sınav Komisyonu (2 Müdür Yard. ve sınıf zümre öğretmenleri)
u) Proje Gurubu (Müdür Yard. ve 2 Asıl, 2 yedek üye)
v) Okul Sütü ve Üzüm Kabul Komisyonu (Müdür Yard. ve 2 Asıl, 2 yedek üye)
w) Çalışan Temsilcisi Seçimi (Gizli oyla) (İşyeri sendika temsilcilerinden 2 asil 2 yedek üye)
x) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu. (Müdür Yard. ve 4 Asıl, 4 yedek üye)
y) Sağlık ve Güvenlik İşyeri Temsilcisi. (Müdür Yard. ve 1 Asıl, 1 yedek üye)
z) Kulüp Danışmanları ve Toplum Hizmeti Üyeleri
aa) Okul Öncesi bütçe hazırlama ve harcama komisyonu (Müdür Yard. Baş., 2 Asıl, 2 yedek üye)
25. Ulusal ve Uluslararası Projeler.
26. Duyurular.
27. Dilek ve temenniler.
28. Kapanış.