İlköğretimde Serbest Etkinlikler saatinde sınav yasak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Merdan Tufan, ilköğretimin ilk 5 sınıfında uygulamaya konacak olan serbest etkinlik saatinde deneme sınavları, sınavlara hazırlık ve telafi eğitiminin kesinlikle yapılmayacağını bildirdi.

Tufan, \Serbest Etkinlikler\ konulu yayımladığı genelgede, 2010- 2011 öğretim yılından itibaren uygulanacak İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi in ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu ders saatinin azaltılarak ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmalarına ve ders seçmelerine imkan vermek amacıyla gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevreler ve alanından gelen bildirimler de dikkate alınarak yeniden düzenlendiğini anımsattı.

Buna göre, ilköğretim okullarının haftalık zorunlu ders saati toplamının 1., 2. ve 3. sınıflarda 25; 4. ve 5. sınıflarda 26 ders saati olarak belirlendiğini belirten Tufan, buna ek olarak 1., 2. ve 3. sınıflarda 5; 4. ve 5. sınıflarda da 4 ders saatinde \serbest etkinlik uygulamaları\nın yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Serbest etkinliklerin amacının öğretici ve eğlendirici uygulamalar yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak, zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlam olduğunu açıklayan Tufan, \Serbest etkinlik saatinde uygulanacak etkinlikler yoluyla öğretmenler öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar düzenlerken öğrenciler kendilerini tanıma imkanı elde edeceklerdir\ dedi.

Öğrencilerin serbest etkinlik saatlerinde sosyal paylaşım içinde bulunmalarının sağlanması gerektiğini belirten Tufan, bunun yanı sıra dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, adalet, sorumluluk, sevgi, sabır gibi değerleri de kazanmalarına özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Tufan, \Serbest etkinlik saatlerinde öğrencilerin yaşları ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak kişilim gelişimine yönelik, kitap okuma, drama, film izleme, yarışma, oyun, gezi ve gözlem, spor, sanat etkinlikleri yapmalıdır\ dedi.

Sosyal etkinlik saatinde öğrencilerin farklı ortamlarda bulunmaları sağlanarak sosyal yaşam becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tufan, şunları kaydetti:

\ öğretmen öğrencilerle MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde çarşı, pazar gibi alışveriş ortamlarına giderek bütçe oluşturma, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünü seçme, tüketici haklarını bilme konularında onlara yardımcı olabilir. Çevrenin imkanları ölçüsünde sebze, meyve yetiştirme, balık tutma gibi faaliyetler, yaşanılan çevreyi düzenleme, bölgenin gelir kaynağı olan meslekleri tanıma, trafik ve ev kazalarından korunma gibi etkinlikler öğrenci seviyesine uygun olarak yaptırılabilir. Anne babalar sınıflara davet edilerek meslekleri ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirebilir. Kurum ve kuruluşlara ziyaretler düzenlenebilir.\

ÖĞRENCİLER ŞARKI SÖYLEYEBİLECEK, OYUN OYNAYABİLECEK

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin de düzenlenebileceğini ifade eden Tufan, bu çerçevede kitabı sınıfça okuma ve buna yönelik canlandırma, anlatılan olayı resimleme gibi etkinliklerin etkinliklerin yapılabileceğinin belirtti.

Tufan, serbest etkinlikler kapsamında müzik, resim ve sporla ilgili faaliyetlerde bulunabileceğini, öğrencilerin yabancı dildeki ses ve kelimelere aşinalığını artırmak amacıyla sınıf seviyesinde şarkı söyleme, oyun oynama, drama gibi etkinliklerin de düzenlenebileceğini kaydetti.

Öğrenci sayısı fazla olan okullarda farklı şubelerden öğrencilerin katılabileceği çeşitli gruplar oluşturularak da serbest etkinlikler uygulanabileceğini belirten Tufan, \Serbest etkinlik saatleri planlanırken okul yönetimi sınıf öğretmeleri ile birlikte, eğitim öğretim yılının başında fiziki şartlar ve materyal hususlarının okuldaki etkinlik uygulamalarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde bir planlama yapmalıdır\ dedi.

Serbest etkinlik saatlerinde günlük hayata ve kişisel ilgi alanlarına yönelik eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Tufan, etkinliklerin tasarlanmasında öğrencilerin ilgi alanlarının, bireysel yetenekleri ve isteklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Sınıf öğretmenlerinin gerektiğinde branş öğretmenleri ile iş birliği yaparak serbest etkinlik saatlerini günde bir-iki saat uygulayabileceği gibi etkinliğin niteliğine göre hepsini bir günde de uygulayabileceğini açıklayan Tufan, şunları kaydetti:

\ Etkinlik uygulamaları ailelere mali külfet getirilmeden, okulun ve çevrenin imkanları kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Serbest etkinlik saatinde deneme sınavları, sınavlara hazırlık ve telafi eğitimi kesinlikle yapılmayacaktır. Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinin olduğu günlerde serbest etkinlik uygulamalarının yapılmamasına özen gösterilmelidir. Serbest etkinlik saatinin içeriği ve işlenişi konusunda aileler de bilgilendirilerek gerekli iş birliği sağlanmalıdır.\

Milliyet