İlköğretim Okullarında tutulacak defter ve dosyalar24.12.2009 tarihli ve 27090 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği e göre aşağıda belirtilen defter ve dosyalar okullarda tutulması zorunldur.İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA TUTULACAK DEFTER ÇİZELGE VE DOSYALAR

A) Defterler:

1- Sınıf ders defteri ve yoklama fişi,
2- Nöbet defteri,
3- Öğretmen devam-devamsızlık defteri,
4- Öğretmen ve personel izin defteri,
5- Zimmet defteri,
6- Sınıf geçme defteri,
7- Diploma defteri,
8- Öğretmenler Kurulu karar defteri,
9- Zümre ve şube öğretmenler kurulu karar defteri,
10- Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Karar Defteri,
11- Sınıf kitaplık defteri,
12- Ana sınıfı karar defteri,
13- Ana sınıfı işletme defteri,
14- Avans defteri,
15- Beslenme ve ambar defteri,
16- Ödenek defteri,
17- Gelen-giden evrak kayıt defteri,
18- Taşınır Mal Listeleri
a) Taşınır İşlem Fişi,

b)Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,
c) Sayım Tutanakları,
ç) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli.


B) Çizelge ve dosyalar:

1- Öğretmen Not Çizelgesi,
2- Not cetveli,
3- Brifing dosyası,
4- Personel şahıs dosyaları,
5- Aylık, ücret ve eğitim ödeneği bordrolarının onaylı örnekleri dosyası,
6- Harcama evrakı (asıl ve örnekleri)
7- Okula gelen ve giden yazılar dosyası (Desimal sisteme göre)
8- Gizli yazılar dosyası,
9- Sivil savunma dosyası,
10- Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası,
11- Sosyal etkinlikler dosyası,
12- Milli bayramlar, belirli gün ve haftalar dosyası,
13- Şube, Zümre öğretmenler ve Öğretmenler Kurulu toplantı tutanakları dosyası,
14- Taşımalı eğitim dosyası,
15- Veli toplantı dosyası,
16- Norm kadro uygulama dosyası,
17- Genelge dosyası,
18- Teftiş dosyası.

C) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin gerektirdiği defter, dosya ve belgeler tutulur. Yukarıdaki defter, çizelge ve dosyalar okulların özelliğine göre tutulur.