İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi değişti.

İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi değişti.

2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere 20.02.2017 tarihli ve 10 sayılı Kurul Kararı Kurul Kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde aşağıda belirtilen değişikler yapılmıştır.

•Seçmeli dersler bölümünde Din, Ahlak ve Değerler alanı altında yer alan Hz. Muhammedin Hayatı isimli dersin adı Peygamberimizin Hayatı olarak değiştirilmiştir.

• Seçmeli dersler bölümünde Sosyal Bilimler alanı altında yer alan ve ortaokul 6 veya 7. sınıflarda haftada 2 ders saati olarak okutulan Halk Kültürü dersi ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda haftada 2 ders saati olarak okutulacaktır.

• Öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları ile kamuoyundan gelen talepler dikkate alınarak seçmeli dersler bölümünde Sosyal Bilimler alanı altında ortaokul 5, 6, 7 veya 8. sınıflarda haftada 2 ders saati okutulmak üzere ilk kez seçmeli Kent Kültürü dersine yer verilmiştir.

•İlgi (a) Çizelgenin Açıklamalar bölümüne; Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçecektir. ifadesi 2. madde olarak eklenmiştir.

• İlgi (a) Çizelgenin Açıklamalar bölümünün 6 ncı maddesi; Sanat ve Spor grubunda yer alan Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

• İlgi (a) Çizelgenin Açıklamalar bölümünün 8 inci maddesi; İsteyen okullarda on (10 ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.) şeklinde değiştirilmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu düzenlemeyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzün 21.02.2017 tarihli ve 43769797-10.07.02-E.2251529 yazısıyla da il, ilçe ve okul müdürlüklerimiz bilgilendirilmiştir.