İki yıla ilave bir kademe kimlere verilmektedir?

06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan \Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre; kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlerin 4,5,ve 6. hizmet alanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinin son fıkrasındaki; Ancak, 72 inci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan devlet memurlarından kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz . hükümlerine göre 06/05/2010 tarihinden sonra ilk defa atananlar iki yıla bir kademe alacaklardır.

Kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlerin listesi her yılın 2011 Yılıc programlarının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar ekinde yayınlanmaktadır. 2011 yılı Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Listesi 17 Ekim 2010 Pazar ve 27732 sayılı Resmi Gazetede de yayımlanmıştır.

Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi ise Mayıs 2010 2632 EK sayılı tebliğler dergisinde yayımlanmıştır.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER