Hızlı Test Çözme Teknikleri İçin Öneriler

Hızlı Test Çözme Teknikleri İçin Öneriler

Özellikle sınavlarda zamanı iyi kullanabilmek oldukça önemlidir. Öğrencilerin zaman problemlerini aşabilmeleri içinde hızlı test çözme yetilerinin olması gerekir. Çok bilgi sahibi olmak veya konuları iyi bir şekilde anlayabilmek sınavda başarılı olabilmek için yeterli değildir. Bu özelliklerin yanında hızlı bir şekilde sorulan soruyu anlamalı ve cevabını vermeniz öğrenciye oldukça büyük kazanç sağlar. Konu çalıştıktan sonra ne kadar fazla test çözülür ise çıkabilecek olan test sorularını o kadar hızlı ve doğru çözersiniz. Bu nedenle aşağıda yazan hızlı test çözme teknikleri konusunu iyi şekilde okunmalı ve gerektiği gibi davranılmalıdır

Hızlı Test Çözme Teknikleri

1-Testin rahat bir şekilde çözülebilmesi için uyulması gereken ilk kural konuları iyi bir şekilde öğrenmek ve özümsemektir. Bu sayede çözmeniz gereken testlerdeki konuları daha rahat ve hızlı şekilde anlaşılır.

2- Test çözme esnasında öğrencilerin kendilerine belirli bir zaman dilimi belirlemeleri gerekir. Örneğin 20 soruluk bir test için 20 dakika ayrılmalı ve o zaman diliminde tüm soruları çözebilmelidir. Aksi halde hızlanabilmeni oldukça zor olur.

3- Her türlü kaynaktan yararlanılarak test çözülebilmeli ve soru ayırt edilmemelidir. Hızlı test çözme tekniği gelişebilmesi için bu kurala da uyulması büyük önem taşır.

4- Test grubu bittikten sonra doğru ve yanlış olan sorularınıza bakıp yanlış olan soruları neden yanlış yaptığınızı öğrenilmesi gerekir. Bu sayede bir sonraki test çözümünüzde aynı hayata düşülmez.

5- Evde ya da sınavda çözemediğiniz soruyu atlanmalı ve üzerinde fazla düşünüp zaman kaybedilmemelidir. Bu durum oldukça kolay sorulara zaman ayıramaması gibi sonuçlar ortaya çıkartabilir.

6- Sınav kâğıtlarının çok fazla çizilmesi oldukça yanlıştır. Çözülecek soru minimum kalem hareketleri ile çözülmeli ve zamanın iyi şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

7- Öğrencinin her gün kendisine hedef belirlemesi gerekir. Çözeceği soru sayısını ya da yapacağı test sayısını önceden belirlemeli ve belirlediği hedefe günlük olarak uymalıdır.

8- Test sırasında her hangi bir soruya verilen cevaptan emin olunmuyorsa tekrar o soruya dönmek için çözmeniz gereken tüm soruları çözüp en son o soruya dönülmelidir.

9- Hızlı test çözme tekniği olan bir yöntemde yanlış bir cevap verip verilmediğinden emin olunmaz ise ilk işaretleyeceğiniz cevap değiştirilmemelidir. Yapılan araştırmalar verilen ilk cevabın doğru olabilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterir.

10- Yapılan yanlışlardan bir tanesi de yanlış yapılan veya çözülemeyen bir sorudan sonra ümitsizliğe düşmek ve sınav sırasında gereksiz stres yaşamaktır. Bu gibi stresleri azaltabilmek için olabildiğinde fazla sınavlara girilmesi gerekir.

11- Okuması zahmetli görülen ve uzun paragraflara sahip soruları okumadan geçmeyin bu tür sorular daha anlaşılır ve kolay olan soru gruplarını oluşturur.

12- Matematik gibi sayısal işlemlerin çok olduğu sorularda yapılacak olan işlemlerin kalem kullanılarak ve yazılarak yapılması sorunun çözümü için oldukça önemlidir.

Sınav sırasında çok fazla stres yaşamamak ve hızlı test çözmek isteniyorsa yukarıda yazılan önemli kurallara dikkat edilmesi gerekir.

03-04-2016