Göreve iade edilen memurların hakları

Göreve iade edilen memurların hakları Göreve İade Edilen Memurların Hakları

Bu yazıda, göreve iade edilen memurların haklarını açıklıyoruz

3 aylık sürenin dolmasından dolayı, bir çok kamu kurumunda, görevden uzaklaştırılması uygun görülen kamu personelinin bir kısmı yeniden görevlerine iade edilmektedir.

Görevden uzaklaştırma sırasında, kamu personeline, maaşlarının üçte ikisi ödenmişti.

657 sayılı Kanunun 141. maddesinde, görevine iade edilenlerle ilgili olarak şu hüküm yer almaktadır:

"Madde 141 - Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde,bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenirve görevden uzakta geçirdiklerisüre, derecelerindekikademe ilerlemesindeve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir."

Yani özetle, görevine iade edilenler,
1- Kesilmiş olan üçte bir aylıklarını geriye doğru alabilecektir.
2- Açıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemesinde değerlendirilecektir.

www.memurlar.net

20-10-2016