Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

Okullarda görev yapacak olan Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadroları yani okulda her branştan kaç öğretmen bulunması gerektiği; 10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu başlıklı 11. maddesindeki;

Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;

a) 6–31 saate kadar 1,

b) 31–42 saate kadar 2,

c) 42den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

öğretmen norm kadrosu verilir.

Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir. hükümlerine göre belirlenmektedir.

Fakat yukarıdaki madde metinde görüleceği üzere Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü 42den fazla olması halinde her 21 saat için 1 öğretmen norm kadrosu verilmesi gerekirken zaman zaman 42 den sonraki fazla saatler için 1 öğretmen daha verilemekte ve sonraki norm kadro düzeltmelerinde yanlışlık fark edilerek 42 den sonraki her 21 saate 1 öğretmen verilmesi gerektiğinden norm tekrar düşülmektedir.

Bu durum okulda görevli öğretmenlerin norm kadro fazlası olmalarına neden olmaktadır.

Bu nedenle genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü 42den 63 saate kadar olan kısmına norm verilmemesi ders yükü 63 olduğunda 1 öğretmen normunun daha verilmesi gerekmektedir.

Kısacası genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü 21 saate bölünerek norm verilmeli artan ders yüküne norm verilmemelidir.

Ahmet KANDEMİR

memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER