e-okulda notlar nasıl hesaplanır?

e-okulda notlar nasıl hesaplanır?

2012 -2013 e-okul veli bilgilendirme sistemi vbs Dönem sonları yaklaştıkça not hesaplama,takdir teşekkür hesaplama ,sınıf geçme hesaplama faaliyetleride artıyor. Sorubak olarak öğrencilere yardımcı olmak adına bir çok hesaplama faaliyetlerini sitemiz bünyesinde barındırıyoruz.

Şu ana kadar ilkokul-ortaokul ile lise öğrencileri için hazırladığımız hesaplama sayfalarının bir kısmını aşağıda belirttim.

Öğrenci ve velilerimizin hesaplama işlemlerinde yardımcı olmak  adına yeni hesaplama modülleri sitemiz üzerinde kurulmaya devam edilecek.

Daha öncede belirtmiştim 2012-2013 1.dönem yarıyıl tatili 25 Ocak 2013 tarihinde başlanacak. Milyonlarca öğrenci ve veliyi karne heyecanı saracak. E-okul sisteminde bir dersin dönem sonu notunun hesaplanması ile ilgili bize gelen sorulardan hareketle bu konu hakkında da açıklama yapma gereği duydum

Millli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde;

Yön. 42/b Maddesi: "İlkokul 4 üncü sınıflar ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenir.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Dönem puanının nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir. Dönem puanında bir değişiklik yapılmaz".

O helde yönetmelik maddelerine göre bir hesaplama formülü ortaya çıkarırsak:
Dönem Sonu Notu=Girilen Sınav Puanları + Projeler Ortalaması(PORT) + Performans Belirlemeye Yönelik Çalışmaların Ortalaması (PBYÇORT) /(Girilen Sınav Puanları Sayısı+2)

e-okul not hesaplama formülü sorubak.com

Yukardaki tabloda öğrencinin 1.dönem matematik dersinde aldığı notlar görülmektedir.

Sınav Puanları : S1,S2,S3,S4
Projeler Ortalaması: PORT
Performans Belirlemeye Yönelik Çalışmalar Ortalaması (PBYÇORT) =(Ders ve Etkinliklere Katılım Ortalaması+Performans Görevleri Ortalaması /2)
Dönem Sonu Notu = (S1+S2+S3+S4+PORT+PBYÇORT)/(Sınav Sayısı+2)

Öğrencinin matematik desinde aldığı notlar şu şekildedir.

Matematik dersinde 4 yazılı yapılmış: 55-65-71-77 notları alınmış.

Öğrenciye 2 proje notu verilmiş: 75-65

Öğrenciye 3 sözlü (ders etkinliklerine katılım) ve 4 performans notu verilmiş = 65-78-7 performanslar 74,45,65,85

Şimdi Hesaplayalım:

Öncelikle öğrenci iki proje aldığı için bunların ortalamasını buluyoruz. Yani PORT= (75+65)/2=70

Performans Belirlemeye Yönelik Çalışmalar Ortalaması (PBYÇORT)  =(Ders ve Etkinliklere Katılım Ortalaması+Performans Görevleri Ortalaması /2)

                                                                                                                                     =(72,67+66,80)/2=69,74

 

Şimdi Dönem Notu Hesaplıyoruz:

Dönem Sonu Notu = (S1+S2+S3+S4+PORT+PBYÇORT)/(Sınav Sayısı+2)

=(55+65+71+77+70+69,74)/(4+2)=67,96

Bu arada e-okul sistemi ile ilgili daha fazla bilgi gerekiyorsa buraya tıklayınız.

 

Burhan DEMİR

Eğitim Yöneticisi