e-okul giriş Türkiye 2020

e-okul giriş Türkiye 2020
Malum 15 tatil yaklaştı. Okullar için yarıyıl tatili 17 Ocak 2020 Cuma günü başlıyor. Heyecan dorukta. Son sınavlar neredeyse bitti. Yazılılara giren öğrenciler notlarını öğrenmek için e Okul'a giriş yapıyor. E-Okul Türkiye internet adresine veli ve öğrenciler not bilgisi ve devamsızlık bilgileri için sorgulaa yapıyor. İşte e Okul Türkiye Giriş Ekranı E-okul sisteminden neler öğrenirsiniz?

E Okul sisteminde öğrenciler not bilgilerini, devamsızlık bilgileri, ders programı gibi bir çok bilgiye ulaşabilirler. E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. E-okul Sistemine giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası gerekiyor.

E-OKUL'A NASIL GİRİLİR?

Bir çok veli ve öğrencinin aktif olarak kullandığı e-okul sistemine hem yurtdışından ham de Türkiyeden ulaşılabiliyor. Türkiyeden e-okul girişi yapabilmek için https://e-okul.meb.gov.tr/ adresini kullanmanız gerekiyoır.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan Not Bilgisi seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

İlkokullarda Sınıfta Kalma Var mı?

İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaprılmaması esasr. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaprılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci krasında belirlen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaprılır

Liselerde Sınıfta Kalma Var mı?

Evet Lisede sınıfta kalma var. Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

  • Tüm derslerden başarılı olan,
  • Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
  • Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.