En Güzel Mevlana Şiirleri

En Güzel Mevlana Şiirleri

«

Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kafir, ister mecusi,
İster puta tapan ol yine gel, ,
Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...
Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz,
Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz...
Beri gel, beri ! Daha da beri ! Niceye şu yol vuruculuk ?
Madem ki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik...
Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız!

Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir. »

Bu kadar mı güzel söylenir. Mevlananın tüm insanlığa nasihat sözüydü bu. Hoşgörüde son nokta belkide.

Mevlânâ Horasanın Belh yöresindeki Vahş kasabasında doğmuştur. Babası, Sultânül-Ulemâ unvanı ile tanınmış, Muhammed Bahâeddin Veled; büyükbabası, Ahmed Hatîbî oğlu Hüseyin Hatîbîdir. Babasına Sultânül-Ulemâ (Alimlerin Sultânı) unvanının verilmesini kaynaklar Türk gelenekleri ile açıklamaktadır

Mevlânâ Celâleddin-î Rûmî (Rûmî adı, Anadoluya yerleşip orada yaşadığı için Efendimiz manasına gelen Mevlânâ ise, kendisine karşı duyulan büyük saygının belirtisi olarak verilmiştir), dönemin İslâm kültür merkezlerinden Belh kentinde hocalık yapan ve Sultan-ül Ulema (Alîmlerin Sultânı) lakabıyla anılan Bahaeddin Veledin oğludur.

Mevlânâ, babası Bahaeddin Veledin ölümünden bir yıl sonra, 1232 yılında Konyaya gelen Seyyid Burhaneddinin mânevi terbiyesi altına girmiş ve dokuz yıl O a hizmet etmiştir.

Mevlânâ ın 800.doğum yılı olan 2007 UNESCO tarafından dünya Mevlânâ yılı ilan edilmiştir. Bu karar Mozart yılı olan 2006 ın mart ayında alınmıştır.


Eserleri

Mesnevi adlı eser Vikikaynak a yer almaktadır.
Mesnevî
Büyük Divan Divan-ı Kebir
Fihi Ma-Fih Ne varsa İçindedir
Mecalis-i Seba (Mevlana ın 7 vaazı)
Mektubat (Mektuplar)

Şiirleri

Anlatsana

Bu gün Mevlana günü

Mevlana

Mevlana ile Hoşgörü

Mevlana ve Hoşgörü

Mevlana!

Sana Geldim Mevlana

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER