Ek ders saatlerine ilişkin kararda neler değişti?

Ek ders saatlerine ilişkin kararda neler değişti?

Sorubak Bilgi Bankası

 Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yürütülen Faaliyetlerde Geçici Olarak Görevlendirilen Öğretmenlere 3 Saat Ek Ders Ödenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 14 Ağustos 2012 tarihinde izcilik faaliyetleri hakkında imzalanan protokolü “MEB ile Gençlik Bakanlığı arasında İzcilik faaliyetleri protokolü” nün 6. maddesinde düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen faaliyetlerde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlere fiilen görev yaptıkları her gün için 3 saat ek ders ücreti kurumlarınca ödenmesi ve bu hükmün iki yıl süre ile geçerli olması hususu karara geçici 5. madde olarak eklenmiştir.

Madde metni;

"Geçici Madde 5- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik faaliyetleri kapsamında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ulusal bayram ve genel tatiller ile cumartesi, pazar, yarıyıl ve yaz tatili de dahil olmak üzere fiilen görev yaptıkları her gün için 3 (üç) saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurum tarafından ödenir. Alınacak onayda görevlendirilen personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti, görev süresi ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Birinci fıkra hükmü bu Kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden iki öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere uygulanır ve bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele aynı günlerde asıl görevi için öngörülen ek ders ücreti ayrıca ödenmez."

İlkokullarda Resim-İş, Müzik, Beden Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Branş Öğretmeni Girebilecek.

Kararın 22. maddesinin 1. fıkrasında geçen ilköğretim okullarında" ibaresi "ilkokullarda" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle ilkokullarda resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine branş öğretmeni girebilecektir.

Madde metni;

“Okulda bulunma zorunluluğu

MADDE 18- (1) ilkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları hâlinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır."

Öğretmen Sayısının Yetersiz Olması Hâlinde Resmi Görevliler İle Sınıf Öğretmenlerine İlkokulların 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarında Da Ek Ders Görevi Verilebilecek.

Kararın 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin (I) numaralı alt bendi "1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim., orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate," şeklinde değiştirilmiştir.

Önceden öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde sadece ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında haftada 8 saate kadar bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ek ders görevi verilebiliyor iken bu değişiklikle ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında da ek ders görevi verilebilecek.

Tabi bu durumda 8 saat görevlendirme yapılacağından sınıf öğretmenliği ders bütünlüğü bozulacaktır. Dolayısıyla bu durumda İlkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarındaki sınıf öğretmenliğine bu kapsamda görevlendirme yapılamayacak sadece İlkokulların branş derslerinde bu değişiklik kullanılabilecektir.

Madde metni;

“Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim., orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ek ders görevi verilebilir.”

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu