Eğitimde teknolojinin yeri

Eğitimde teknolojinin yeri

EĞİTİMDE TEKNOLOJİNİN YERİ

Gün geçtikçe gelişen teknoloji artık her alanda karşımıza çıkmakta ve bizlere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Eğitimde bu alanlardan birisidir ve nitelikli bir eğitim için teknoloji olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu nedenle eğitimde teknolojinin yeri önemlidir ve öğrenciler teknoloji sayesinde daha verimli bir eğitim alırlar.

Eğitimde Teknolojinin Faydaları

Öğrencilere Faydaları:

· Teknolojinin kullanılması, aynı içerikteki programın her öğrenciye kusursuz bir şekilde aktarılması ile eğitim eşitliği sağlayacaktır.

· Teknoloji kullanımı sayesinde, eğitimde sınırsınız bir kütüphaneye adım atılacak ve öğrencilerin öğrenimi bu oranda zenginleşecek, bilgi dağarcığı da aynı oranda gelişecektir.

· Okullarda kullanılan projeksiyon, akıllı tahta, bilgisayarlar, dokunmatik plazma ve eğitim tabletleri, öğrencilerin bilgiye daha kısa sürede ulaşmasını sağlayarak, öğrencinin eğitimini kolaylaştırmaktadır.

· Aynı zamanda öğrenciler internet üzerinden konu anlatımlı videolar izleyebilir, testler ya da sınav soruları çözebilir ve birçok eğitim haberlerine ulaşabilirler.

Öğretmene Faydaları

· Eğitimde öğretmenin yerini hiç bir teknolojik alet alamaz. Ancak teknolojik ekipmanlar öğretmeni destekler ve yardımcı olur.

· Öğretmen eğitimde kullanılan teknolojik aletler ile dersi en iyi ve kolay anlaşılır bir şekilde öğrencilerine verir.

· Eğitimde kullanılan teknolojik araç ve gereçler öğrencilerin notunu hesaplama, sınav kâğıtları ile ilgili değerlendirmeleri yapma, konuyu görsel olarak anlatma aşamalarında öğretmene yardımcı olmaktadır. Böylece öğretmen her öğrencisinin özel durumu ile daha yakından ilgilenmeye ve onlara kılavuzluk etmeye daha çok zaman ayırabilir.

· Aynı zamanda bu teknolojiler kısa dönemde öğretmene ders planı hazırlamada, uzun dönemde ise öğretim programının sistematik bir şekilde tasarlanmasında geliştirilmesinde ve değerlendirilmesinde faydalı olacaktır. Öğretim tekniklerinin kullanılması aşamasında da öğretmene bilgi sunarak beceriler kazandırır.

Eğitimde Teknoloji Kullanımının Hedefleri

· Bireysel eğitimin gerçekleşmesi için ortam oluşturmak

· Eğitim kurumları sınırlarında uygulama alanları oluşturmak

· Öğretim programlarını sürekli bir hale getirmek

· Öğrenci yeteneklerine göre eğitim programlarını geliştirmek ve uyarlamak

· Öğrenme ve öğretme süreçlerinin daha verimli olmasını sağlamak

· Öğrencilere teknolojik araçların etkili kullanımıyla sorun çözme, bilgiye ulaşma, bilgiyi işleme ve sunumu becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin bu teknolojileri günlük yaşamda da etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak

Sonuç olarak eğitimde kullanılan tüm bu teknolojik araç ve gereçlerin eğitimdeki yeri göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.

Eğitimde teknolojinin yeri, standartların yükseltilip, daha kaliteli bir eğitim verilmesi noktasında herkesin özenli davranmasını gerektirir. Öğretmenlerin ise her açıdan donanımlı olmalarının yanı sıra, bu teknolojileri kullanılmaları, öğrencilerin erişim düzeylerini yükseltecek, öğrenci başarısının objektif olarak değerlendirilmesine imkân verecek ve her öğrenciye öğrenme aşamasında uygun olanaklar sağlayacaktır. Böylece öğrencilerin öğrendikleri bilgileri unutma olasılığı azaltılacak, çağdaş öğretim ortamları hazırlanabilecektir. Gelecek nesillerin daha iyi şekilde ve daha bilinçli yetişmesi için, teknolojinin kullanılması ve eğitimde teknolojinin yeri hakkında hem öğrencilerin hem velilerin bilinçlendirilmesi gerekir.