Eğitim Sen'den Genelgenin İptali İçin Dava

Eğitim Sen'den Genelgenin İptali İçin Dava
Eğitim Sen tarafından yapılan açıklama,

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, ‘İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler konulu 19 Eylül 2016 gün ve 2016/19 sayılı bir Genelge yayımlanmıştır.

Bu genelgeyle,

– İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler ile

– Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında sekiz yıllık görev süresini dolduran yönetici ve öğretmenlerin,

En fazla 25 tercih olmak üzere il içinde yer değiştirme başvurularının alınması, tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe, bunun mümkün olmaması halinde il içinde resen alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atamalarının yapılması istenmiştir.

Genelgeyle güncel olmayan norm kadro tespit çizelgeleri uyarınca norm kadro fazlası sayılan öğretmenler ile hangi gerekçeyle proje okulu olarak saptandığı belli olmayan eğitim kurumlarında sekiz yıl ve üzerinde görev yapan öğretmenleri, norm kadro veya ihtiyaç fazlası olmadıkları, haklarında başlatılmış bir soruşturma sonucunda görev yerlerinin değiştirilmesi önerilmediği veya görevlerinde başarısızlıkları saptanmadığı halde yer değiştirme isteminde bulunmaya zorlanmasını haksız ve hukuka aykırı bulduğumuzdan iptali istemiyle dava açtık.


Eğitim Sen
01-10-2016