Eğitim İş: Öğretmenlerin Nöbet Eylemi Açıklaması

Eğitim Haberci-Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık öğretmenlerin nöbet görevleri ve Eğitim İşin devam ettiği nöbet eylemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Değerli Basın Emekçisi Arkadaşlar;

Sendikamız Eğitim-İş; üyelerinin ve işkolu çalışanlarının mevcut hak ve çıkarlarını korumak ve yeni haklar kazanmak bilinciyle, okullarda öğretmenler tarafından yerine getirilen Nöbet Görevini 2013 yılının Mayıs ayında tartışmaya açmış olup, bu kapsamda o tarihten bu güne kadar bir dizi eylem gerçekleştirmiştir. Sendikamızın öğretmenlerin nöbet görevine, yani okullardaki nöbetçi öğretmen uygulamasına bakışı aşağıdaki gibidir:

 • Nöbet Görevi Yasal Dayanaktan Yoksundur: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu un öğretmenlik mesleğini tanımlayan 43. Maddesinde Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir denilerek mesleğin kapsamının eğitim,öğretim ve eğitim yönetimi olarak belirlenmesine karşın, ilgili yasada bir güvenlik görevi olan nöbet görevinden bahsedilmemiştir. Temel yasalarda olmayan nöbet görevinin ancak bir alt hukuki normu olan yönetmelikler ile zorunlu kılınmaya çalışılması hukuk biliminin ruhuna aykırıdır.
 • Nöbet Görevi Açık Bir Angaryadır: Öğretmenler de diğer ücretli kesimler gibi harcadıkları emek karşılığında ücret alarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Eğitim-öğretim işleriyle ilgili harcadıkları emeğin çok ucuz olduğu ülkemizde; temel ücretlerinin yükseltilmesi, insanca yaşam ve onurlu bir gelecek için taleplerinin her geçen gün daha yüksek sesle dile getiren öğretmenlerimizin bu talepleri, siyasal iktidarlar tarafından görmezden gelinmektedir. Bununla yetinilmeyerek angarya niteliği tartışılmaz bir çok görev yüklenen öğretmenlerimize zorla nöbet tutturulmaktadır. Evrensel tanımdaangarya; Bir kimseye veya topluluğa ücret verilmeden zorla yaptırılan iş olarak belirtilmektedir. Bu tanıma göre Nöbet Görevi açık bir angaryadır ve angarya çalıştırmak hem anayasamıza göre hem de ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre yasaktır.
 • Yasal dayanaktan yoksun ve angarya niteliğindeki nöbet görevi ile Eğitim-İş Sendikası olarak 2013 yılının Mayıs ayından başlayarak yürüttüğümüz eylemler:

  13-17 Mayıs 2013: Nöbetimi Tutuyorum Ücretimi İstiyorum yazılı kokartlar takarak nöbet tutma;

  20-24 Mayıs 2013: Ücret Yoksa Nöbet De Yok yazılı kokartlar takılarak nöbet tutmama eylemi başlatılmıştır.

  Merkez Yönetim Kurulumuzun 17.01.2014 tarihli kararıyla, her ayın ilk haftası nöbet tutmama yönündeki eylem kararı kapsamında;

  Mart ayı için: 3-7 Mart 2014

  Nisan ayı için: 7 - 11 Nisan 2014

  Mayıs ayı için: 5-9 Mayıs 2014

  Haziran ayı için: 2-6 Haziran 2014 tarihleri arasında nöbet tutmama eylemi gerçekleştirilmiştir.

  Merkez Yönetim Kurulumuzun 07.11.2014 tarihli kararı kapsamında;

  Kasım ayı için: 17-21 Kasım 2014 tarihleri arasında 1 hafta süreli

  Aralık ayı için: 01-12 Aralık 2014 tarihleri arasında 2 hafta süreli nöbet tutmama eylemi gerçekleştirilmiştir.

  Son olarak ise yine Merkez Yönetim Kurulumuzun 26.12.2014 tarihli kararı ile;

  05.01.2015 ile 12.06.2015 tarihleri arasında kesintisiz olarak nöbet tutmama eylemi yapılmasına karar verilmiş ve eylemimiz devam etmektedir.

  Yaşanan bu gelişmeler ve öğretmenlerden gelen yoğun talep karşısında Türk Eğitim-Sen tarafından her ayın ilk haftası, Eğitim-Sen tarafından ise kesintisiz olarak nöbet tutulmamasına dönük eylem kararları alınmıştır. Aktif Eğitim-Sen ise ikinci nöbet görevini yerine getirmemek üzere eylem kararı almıştır.

  Bundan sonraki süreçte öğretmenlerin büyük çoğunluğunun katılacağı nöbet tutmama eyleminde taleplerimiz:

  • Angarya niteliğindeki nöbet görevinin ücretlendirilmesi,
  • Nöbette geçen sürelerin öğretmenlerin norm hesaplamalarında dikkate alınması,
  • Yasal dayanaktan yoksun nöbet görevinin yasal zemine kavuşturularak öğretmenlerin yetki ve sorumluluklarının çerçevesinin belirlenmesi şeklindedir.

  Okullarımızın huzur ve güvenliğinden öncelikli sorumlu olan siyasal iktidarın, eylemlerimizi görmezden gelmek yerine taleplerimizi bir an önce yaşama geçirmesini; taleplerimizin karşılanmaması durumunda ise angarya nöbet görevini bir daha yerine getirmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Öğretmenlerimizin bu haklı taleplerine daha fazla kayıtsız kalamayarak hak arama mücadelesine destek olan Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Aktif-Sen yetkililerine de teşekkürlerimizi sunarız.

  NE ZAMAN?

  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Ne Zaman
  Haber Kategori
  Haber

  SON HABERLER