Ebeler Haftası ve Ebeler Haftası Şiirleri

Ebeler Haftası ve Ebeler Haftası Şiirleri

Ebeler Haftası

Her yılın 21-28 Nisan tarihleri arasında ülkemizde Ebeler Haftası kutlanmaktadır. Bizim dünyaya gelmemize yardımcı olan ve sağlık sektörünün vazgeçilmez üyleri olan ebeler, kendilerini her zaman görevlerine ve insanlara adayan tavırlarıyla hepimizin gönüllerini fethetmişlerdir.

Bir ülkenin huzur, mutluluk, refahına topluma sağlıklı bireyler getirerek büyük hizmetler veren toplumun bu güzide üyeleri her sene Ebeler Günü kapsamında anlıyor ve bu kutsal görevi yerine getirdikleri için çeşitli etkinliklerle kutlanıyorlar. Tarihte ne kadar geriye gidersek gidelim ebelik mesleğine rastlamamız mümkün değil. İnsanların doğum sürecinde onlara eşlik eden ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmelerini amaç edinmiş bu insanları daha iyi anlamak, yaşadıkları zorlukları, mesleklerinin hayata biçimlerini nasıl etkilediğini, toplumla ve bireyle olan ilişkilerini ve bu gibi durumların nasıl daha iyiye geliştirileceğinin, ne gibi önlemler alınması gerektiğinin, ne gibi katkılarda bulunabileceğinin çözüm yollarının arandığı bu haftada, her şekilde bize hizmetleri dokunan bu insanları toplumun bağrına basması ve hakettikleri değeri, sevgiyi ve saygıyı onlara vermek adeta hepimizin boynunun borcu.

Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olarak, onlar ilk desteği veren ebeler,sağlıklı nesillerin ve aile kurumunun gelişmesine sonsuz katkılarda bulunurlar.Onlara verilebilecek en güzel hediye belkide yeni bir hayatı dünyaya getirmenin onuru ve gururdur. Aile sağlığında temel taşlardan biri olmalarının sebebi, doğum sırasında, öncesinde ve sonrasında yaptıklarıyla anne ve bebek ölümlerindeki oranları oldukça etkili bir şekilde düşürmeleri, hem meslekleri nedeniyle hem de psikolojik destek olmaları sayılabilir.

Sağlık ocaklarının sayısının arttırılmasının yanı sıra, personel sayısının yeterli dereceye çekilmesi de anne ve bebek ölüm vaklarının oranının düşmesini sağlayabilecek temellde bir politik ve eğitim atılımını gerktirir. Ebe istihdamının artışı bu tip sağlık problemlerinin düşüşüyle parelel olarak ilerleyecektir.

1909 yılında birleştirilen askeri ve sivil tıbbiye daha sonraları 1952 tarihine denk gelen ilk ebe okulunu açılmasıyla, bu kutsal mesleği daha güncel temellere taşımış ve eğitimin ardışıklığıyla bilgi kapasitesi yükselen bu sağlık elemanları hak ettikleri yeri daha da sağlamlaştırmışlardır.

Dünya Sağlık Örgütünün bu konudaki açıklaması manidardır: ‘Uygulandığı ülkelerde geçerliliği Kabul edilen ebelik programını bitirmeye hak kazanmış bireylerin Ebelik mesleğinşi yerine getirmek üzere aldığı ünvanın Ebe olduğu belirtilmiştir. Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerin en etkili sağlık elemanları annelere ve bebeklere verdikleri hizmetlerle ebelerdir. Ebeler koruyucu tıp kavramı adı altında yaptıkları uygulamalarla, anne ya da bebekte oluşan anormal durumların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakta, tıbbi yardımın mümkün olmadığı hallerde ilk yardım hizmeti verebilmekte ve acil önlem almakla görevlidirler.

Bu görevlerini hastanelerde, sağlık ocaklarında ya da diğer kurum ve kuruluşlarda yerine getirirler. Yüksek fedakarlıkları sırtlayan ebelerimiz, sorumluluklarının bilincinde sğlıklı bireyin yaşama başlangıcındaki temel ve vazgeçilmez öğedirler. Bu kutsal görevin fedakar çalışanları 21-28 Nisan aralığında Ebeler Haftası ile anılmaktadır.

Ebeler Haftası Şiirleri

06-04-2016