EBA da öğretmenlere puan verilmesi uygulaması iptal edildi.

EBA da öğretmenlere puan verilmesi uygulaması iptal edildi.

Ankara 1. İdare Mahkemesi Eğitim Sen'in açtığı davada, EBA'da oyunlaştırma metodu doğrultusunda öğretmenlere puan verilmesi uygulamasının iptaline karar verdi.

Ankara 1. İdare Mahkemesi, EBA'da gerçekleştirilen faaliyetlere göre öğretmenlere puan verilmesi uygulamasının, hangi kritere göre yapıldığının, puanlara nerede kullanılacağı hususunun açık olmaması nedeniyle, puanlama işleminin iptaline karar verdi.