Dünya Standartlar Günü (Tüketiciyi Koruma Haftası)

Tüketici hakları evrenseldir, tüketici sorunları da evrenseldir. Çok eski tarihlerden bu yana, çeşitli hukuk sistemlerinde (örneğin, Roma hukukunda) tüketiciyi korumaya yönelik hükümler yer almıştır. Ancak tüketici hakları tarihi, uzun ve zorlu mücadeleler ile doludur.

Türkiyede tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemelerin geçmişi, Osmanlı dönemine dek uzanır. İhtisap adı verilen ve üretici, dağıtıcı ile tüketici arasındaki güç dengesini sağlamaya yönelik üçlü sistem, şehir temizliği gibi işlerin yanı sıra, esnafın malları eksik tartmaması, yiyecek maddelerine hile katılmaması gibi konularda da fonksiyonel olmuştur.Ahilik sistemi de uzun süre kontrol işlevi görmüştür.

Türk Standartlar Enstitüsünün 19.8.1993 tarihli teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl ekim ayının üçüncü haftası Standartlar Haftası olarak kutlanması kabul edilmiştir.

Bu haftada Türk Standartlar Enstitüsünün kuruluş amaçları ve görevleri, standardın ne olduğu ve yararları, tüketicinin korunması ve sağladığı yararları, TSE ve kalite konuları hakkında öğrencilere bilgi verilir, radyo ve televizyonlarda Türk Standartları Enstitüsü hakkında halk bilgilendirilir, hatalı ve bozuk mal alındığında ne yapılması gerektiği açıklanır, aldatıcı ve haksız reklamların zararları anlatılır, TSE damgası ve garanti belgesinin önemi açıklanır.

Belirli bir hizmetin, ihtiyaçları karşılayacak üretimin, ekonomiye ve teknik amaçlara uygun ölçüde üretmek için; özelliklerini belirleme ve tek biçime sokma işlemine standardizasyon denir.
Standardizasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan; belge, döküman veya esere Standard adı verilmektedir. Ülkemizde standardizasyon çalışmaları 1930 yılında başlamış, 1936da Standardizasyon dairesi, 1954de de Türk Standartları Enstitüsü kurulmuştur. 18 Aralık 1960 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile TSE yeniden oluşturulur ve 16 Mayıs 1985 tarihli 3205 sayılı yasa ile TSE kurumu bugünkü yapışma kavuşturulur. TSE in görevi; her türlü standardizasyonu hazırlamak ya da hazırlatarak, uygun bulduklarım Türk Standartları olarak kabul etmektir.

Standardizasyonun amaçları şunlardır:
1. Üretimde ve malların değişiminde işgücü, malzeme, güç kaynağı vb. faktörlerde en yüksek düzeyde tasarruf sağlamak.
2. Tatmin edici mal ve hizmet üretimini sağlayarak tüketici çıkarlarım gözetmek.
3. İnsan yaşamının sağlık ve güvenliğini korumak.
4. İlgili grupların, birbirleriyle olan bilgi alışverişini ve anlaşmalarım kolaylaştırmak.
İyi bir tüketici satın aldığı ürünün TSE veya TSEK markalı yani, Türk Standardlar Enstitüsü Kurumu işareti olmasına dikkat etmelidir.
Ülkemizi gelecekte yönetecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kalite ve standardizasyon bilinç ve kültürünün oluşması için; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu un aldığı kararla; ilköğretim, lise ve dengi okullarda Tüketicinin Korunması Kolunun, her yılın Ekim ayının 3. haftasının Standartlar Haftası olarak kutlanmasını, orta öğretim kurumlarının öğretim programlarına Standardizasyon ve Kalite -1 dersinin seçmeli ders olarak alınması uygun görülmüştür.

Sandartların ve TSE Markalarının Yararları

Üreticiye sağladığı yararlar:
* Belirli bir plan ve programa göre üretim yapılmasına yardımcı olur.
* Uygun kalitede seri üretime olanak sağlar.
* Standartlar sayesinde kayıp ve artıklar en az düzeye iner.
* Verimlilik artırılır. Depolamayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar.
* Taşımayı ucuzlatır ve kolaylaştırır.
* Maliyeti düşürür.

Tüketiciye sağladığı yararlar:
* Tüketicinin can ve mal güvenliğin! korur.
* Standart mallar, tüketiciye karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.
* Standart, sipariş ve alım işlerini kolaylaştırır, alıcıların fiyat ve kalite yönünden aldanmalarım önler.
* Ucuzluğa yol açar.
* Ruh sağlığını korur, stresi önler.Ekonomiye sağladığı yararlar:
* Standartlar, ulusal sanayii belirli hedeflere yöneltebilir.
* Ulusal üretimin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur. ,
* Ulusal ekonomide arz ve talebin dengelenmesine yardım eder.
* Dağıtım masraflarını azaltır.
* İhracatta üstünlük sağlar.
* Ulusal karakterde bir sanayinin kurulmasında ve gelişmesinde öncülük yapar.
* Yan sanayi dallarının kurulmasını ve gelişmesini sağlar.

İyi Bir Tüketici Nelere Dikkat Etmeli?

a) Bir ürünü satın alırken, o ürünün TSE ya da TSEK markalarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmeli; bu markaları taşımayan ürünler tercih edilmemelidir.
b) Tüketici, ne istediğini bilmelidir.
c) Elde edilen mal ve hizmetlerin nasıl kullanılacağını bilmelidir.
d) Bilinçli bir alıcı olmalıdır.
e) Maddi açıdan günübirlik değil, uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER